photorda2

  Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту детального плану «Будівництво свинокомпексу на території Бабинської сільської ради Іллінецького району Вінницької області за межами с. Бабин (повного циклу, потужністю 1200 свиноматок

  1. Замовник

  Замовник проекту: Іллінецька районна державна адміністрація Вінницької області

  Адреса: 22700, Вінницька обл., Іллінецький р-н, м. Іллінці, вул. Соборна, 18

  Тел. / факс (04345) 2-14-63, 2-15-64

  Електронна поштова скринька: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  2. Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування

  Вид документа – документ державного планування, проект містобудівної документації «Детальний план території будівництва свинокомпексу на території  Бабинської сільської ради Іллінецького району Вінницької області за межами с. Бабин (повного циклу, потужністю 1200 свиноматок)».

  Детальний план є містобудівною документацією місцевого рівня, яка розробляється з метою визначення планувальної організації і функціонального призначення, просторової композиції і параметрів забудови та ландшафтної організації частини території населеного пункту, та підлягає стратегічній екологічній оцінці з метою сприяння сталого розвитку шляхом забезпечення охорони довкілля, безпеки життєдіяльності населення та охорони його здоров’я, інтегрування екологічних вимог під час розроблення та затвердження детального плану території.

  Основними цілями детального плану території є:

  - визначення функціонального призначення та параметрів забудови окремої земельної ділянки з метою розміщення об’єкта будівництва;

  - формування принципів планувальної організації забудови;

  - визначення всіх планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними нормами та санітарно-гігієнічними нормами;

  - визначення планувального рішення з урахуванням вимог містобудівного, санітарного, екологічного, природоохоронного, протипожежного та іншого законодавства і заходів щодо реалізації містобудівної політики розвитку території району, згідно ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території».

  3. Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

  Детальним планом території вирішується питання – Будівництво свинокомпексу на території  Бабинської сільської ради Іллінецького району Вінницької області за межами с. Бабин (повного циклу, потужністю 1200 свиноматок).

  Відповідно до частини першої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою і третьою статті третьої. Така планована діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності.

  Відповідно до статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» до першої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля, включено, зокрема: «потужності для інтенсивного вирощування птиці (60 тисяч місць і більше), у тому числі бройлерів (85 тисяч місць і більше), свиней (3 тисячі місць для свиней понад 30 кілограмів або 900 місць для свиноматок)».

  Таким чином, даний документ державного планування передбачає реалізацію видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля. Згідно з вимогами законодавства, оцінка впливу на довкілля буде виконана на подальших стадіях проектування та до початку планової діяльності

  4. Ймовірні наслідки

  а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

  В ході здійснення СЕО мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації документа державного планування ДПТ (проектного плану), зокрема мають бути оцінені наслідки для довкілля, у тому числі на здоров’я населення, будь які наслідки для флори, фауни, біорізноманіття, ґрунту, надр, клімату, повітря,води, ландшафту, природних територій та об’єктів , безпеки життєдіяльності населення та його здоров’я, матеріальних активів, об’єктів культурної спадщини та взаємодія цих факторів.

  б) для територій з природоохоронним статусом:

  Земельні ділянки, на які розробляється детальний план території, знаходяться поза межами структурних елементів екологічної мережі Вінницької області. На території проектування об’єкти природно-заповідного фонду відсутні.

  в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

  Враховуючі географічне положення ділянки, транскордонні наслідки реалізації планованої діяльності для довкілля приграничних територій, у тому числі здоров’я населення, не очікуються.

  5. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено

  З метою розгляду альтернативних проектних рішень та їх екологічних наслідків під час СЕО ДПТ, передбачається розглянути ««Нульовий сценарій», без впровадження проектних змін. Альтернатива 1: «Нульовий сценарій» - тобто опис, прогнозування та оцінка ситуації у випадку незатвердження зазначеного документа державного планування.

  6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

  Основною метою проведення стратегічної екологічної оцінки є прогнозуванняможливої реакції навколишнього природного середовища на прямий чи опосередкований вплив, вирішення задач раціонального природокористування у довгостроковій перспективі, та у відповідності з очікуваним станом природного середовища, згідно стратегії сталого розвитку.

  При проведенні процедури стратегічної екологічної оцінки детального плану території передбачено заходи для запобігання негативному впливу на довкілля та здоров’я населення по таким напрямкам:

  - збір та аналіз інформації про поточний стан складових довкілля (грунт, атмосферне повітря, поверхневих та підземних вод), включаючи значення ключових екологічних показників;

  - здійснення оцінки впливу на окремі компоненти довкілля та на стан здоров’я та добробут населення планованої діяльності.

  При виконанні звіту проекту необхідним являється використання методів стратегічного аналізу, насамперед аналіз контексту стратегічного планування, що передбачає встановлення зав’язків з іншими документами державного планування та дослідження нормативно-правових умов реалізації рішень.

  Критерії оцінки - сучасні вимоги нормативно-правових актів в сфері забезпечення екологічної безпеки та санітарно-епідеміологічного благополуччя населення.

  7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

  Під час здійснення СЕО передбачається розглядати заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків на довкілля, визначені законодавством та нормативно-правовими актами, зокрема:

  - ресурсозберігаючі рішення щодо використання природних ресурсів;

  - планувальні заходи (функціональне зонування, озеленення території та ін.);

  - захисні заходи (дотримання норм технологічного регламенту, правил промислової та пожежної безпеки та ін.);

  - заходи для запобігання чи пом’якшення впливу надзвичайних ситуацій на довкілля та заходи реагування на надзвичайні ситуації.

  - відповідні організаційні, господарські, технічні, технологічні, архітектурно-будівельні та інші заходи щодо попередження утворення та зниження шуму до рівнів, установлених санітарними нормами;

  - ресурсозберігаючі заходи - збереження і раціональне використання земельних, водних, енергетичних, паливних ресурсів, повторне їх використання та ін.;

  - захисні заходи - влаштування захисних споруд, включаючи технологічні заходи, планувальні заходи.

  8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

  Стратегічна екологічна оцінка буде виконана в обсягах, визначених статтею 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

  9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання

  Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки детального плану території Будівництво свинокомпексу на території  Бабинської сільської ради Іллінецького району Вінницької області за межами с. Бабин (повного циклу, потужністю 1200 свиноматок), подаються до Іллінецької районної державної адміністрації Вінницької області за адресою: 22700, Вінницька обл., Іллінецький р-н, м. Іллінці, вул. Соборна, 18 або на електронну поштову скриньку: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Ознайомитись з повним текстом Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки можна у приміщенні Іллінецкої районної державної адміністрації Вінницької області, та на офіційному сайті органу виконавчої влади в мережі Інтернет за посиланням: http://illrda.gov.ua /.

  Строк подання зауважень і пропозицій: з 10.10.2019 року протягом 15 днів (включно до 25.10.2019 р.). Зауваження, надані поза межами визначеного строку, не приймаються та не розглядаються.

  Головне меню

  IMG 2495

  Голова РДА

  Кузнец Богдан Олександрович

  Архів новин

  Листопад 2020
  Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
  26 27 28 29 30 31 1
  2 3 4 5 6 7 8
  9 10 11 12 13 14 15
  16 17 18 19 20 21 22
  23 24 25 26 27 28 29
  30 1 2 3 4 5 6

  prezident new


  baner2 300x156


  baner3 300x156


  voda


  banerBPD 66x86

   

  © 2020 Іллінецька районна державна адміністрація
  Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше

  Головне меню