photorda2

  Про роботу Державної казначейської служби в Іллінецькому районі за 9 місяців 2019 року

  18 листопада на щотижневій нараді у голови райдержадміністрації підведено підсумки роботи Державної казначейської служби в Іллінецькому районі за 9 місяців 2019 року. Начальник управління Державної казначейської служби в Іллінецькому районі Наталія Ямкова доповіла, що згідно з  Постановою правління НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ від 28 грудня 2018 року N 162 «Про запровадження міжнародного номера банківського рахунку (IBAN) в Україні» з 05.08.2019 до 12 січня 2020 діє перехідний період поступової заміни наявних банківських рахунків на рахунки в стандарті IBAN.

  - Запровадження міжнародного номера банківського рахунку допоможе модернізувати систему електронних платежів Нацбанку, - зазначила посадовець.-иЗаміна двох реквізитів (МФО та номер рахунку) одним кодом зробить зручнішим оформлення розрахункових документів. Завдяки цьому клієнти за одним реквізитом зможуть ідентифікувати платника і одержувача коштів, а також банк України, який обслуговує, швидше здійснювати перекази і отримувати кошти.

  З 11.09.2019 нові рахунки клієнтам відкриваємо лише у форматі IBAN.

  З 01.10.2019 вступили в дію рахунки для зарахування податків, зборів та інших доходів до державного та місцевих бюджетів відповідно до стандарту IBAN.

  У перехідний період при здійсненні платежів клієнти можуть використовувати, як старі 14 значні рахунки, так і нові рахунки, відкриті у форматі IBAN, що містять 29 літерно-цифрових символів.

  Починаючи з 13 січня 2020 р. застосування міжнародного номера банківського рахунку стане обов’язковим для клієнтів усіх банків України.

  Заміна реквізитів діючих рахунків на новий формат буде здійснено казначейством автоматично.

  З метою оптимізації процесу управління державними фінансами в системі казначейства відбулось поетапне запровадження централізованої моделі здійснення видатків розпорядників та одержувачів бюджетних коштів:

  1. із січня 2016 р. запроваджено централізоване обслуговування розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету за видатками;
  2. з 02 липня 2018 р. почала діяти централізована модель виконання дохідної частини бюджетів, за якою відкриття всіх дохідних рахунків відбулось на балансі центрального апарату казначейства;
  3. з липня 2019 року переведено на централізовану модель казначейського обслуговуванняфонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та нещасних випадків, а також не бюджетні рахунки розпорядників коштів;

  4) з 28 грудня 2019 рокузапроваджується централізована модель здійснення видатків розпорядників та одержувачів бюджетних коштів місцевих бюджетів. Тобто, видаткова частина місцевих бюджетів переходить на єдине МФО на балансі центрального апарату Казначейства.

  На сьогодні в Україні триває процес реформування системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності в державному секторі з урахуванням вимог міжнародних стандартів бухгалтерського обліку для державного сектору.

  Відповідно до Стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності в державному секторі на період до 2025 року, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20 червня 2018 р. № 437-р, з 01.01.2020 в системі Державної казначейської служби України запроваджується новий План рахунків бухгалтерського обліку.

  Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 року №816-р система дистанційного обслуговування «Клієнт Казначейства – Казначейство» визначена пріоритетним способом обслуговування клієнтів.

  Метою реалізації системи є спрощення та оптимізація взаємодії розпорядників та одержувачів бюджетних коштів в процесі обслуговування в органах казначейства.

  На відміну від класичної системи обслуговування використання дистанційної форми обслуговування через «Клієнт Казначейства – Казначейство» дозволяє клієнтам:

  1) оптимізувати витрати на підготовку та доставку документів до Казначейства;

  2) відмовитись від потоку вхідних і вихідних паперових документів;

  3)прискорити обробку інформації;

  4) зменшити кількість технічних помилок у документах;

  5) володіти інформацією про стан рахунків в режимі реального часу.

  Протягом звітного періодууправління Казначейства продовжило підключати клієнтів до системи дистанційного обслуговування з використанням сучасних Інтернет-технологій та електронного цифрового підпису.

  В результаті чого:

  укладено 45 договорів про дистанційне розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу “Клієнт Казначейства-Казначейство” з розпорядниками, одержувачами бюджетних коштів та іншими клієнтами, що становить 100 відсотків від їх загальної кількості;

  36 клієнтів отримують виписки;

  33 клієнти проводять платежі.

  У порівнянні з 2018 роком кількість договорів про дистанційне розрахункове обслуговування збільшилась на 1; кількість клієнтів, які отримують виписки, збільшилась на 7; кількість клієнтів, які проводять платежі, збільшилась на 19.

  Формування електронної звітності є новаційним кроком у формуванні та поданні звітності до органів казначейства.

  Державною казначейською службою України в рамках реалізації плану заходів щодо модернізації системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності в державному секторі створена Система подання електронної звітності розпорядниками та одержувачами коштів і державними цільовими фондами АС «Є-Звітність».

  Переваги АС «Є-Звітність»:

  1) Автоматичне формування бюджетної звітності (Зменшення затрат робочого часу);

  2) Здійснення контролю головними розпорядниками за поданням звітності підвідомчих установ, а також дотримання строків подання звітності;

  3) Здійснюється автоматична консолідація всіх форм фінансової та бюджетної звітності.

  Нова електронна програма передбачає складання бюджетної, фінансової та ліквідаційної звітності.

  Бюджетна звітність подається і розпорядниками і одержувачами бюджетних коштів щомісячно, імпортується з АС Є-Казна бухгалтером установи. Бюджетна звітність відображає всі операції, проведені на рахунках у казначействі

  Фінансова звітність формується на підставі бухгалтерського обліку бюджетної установи. І подається до органів казначейства лише розпорядниками бюджетних коштів. Одержувачі фінансову звітність не подають.

  Фінансова звітність подається з такою періодичністю: за 1 квартал, півріччя, 9 місяців та річна.

  Ліквідаційна звітність подається у разі ліквідації, а також реорганізації клієнта, якщо змінюється код за ЄДРПОУ.

  Головні розпорядники бюджетних коштів формують консолідовану звітність.

  Мережа звітності побудована так, що головні розпорядники коштів при консолідації звітності мають можливість бачити звіти підпорядкованих йому розпорядників та одержувачів бюджетних коштів.

  Бюджетна та фінансова звітність складається розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів згідно графіків, встановлених органом казначейства.

  За результатами звітної компанії за 9 місяців 2019 року управлінням казначейства надано 10 попереджень про неналежне виконання бюджетного законодавства в частині порушення термінів подання звітності.

  Окрім цього, розпорядники бюджетних коштів допускали відображення невірних та помилкових даних у фінансовій звітності, така звітність неодноразово поверталась на доопрацювання.

  З метою вдосконалення складання та подання звітності, налагодження взаємодії між учасниками бюджетного процесу управлінням казначейства періодично проводяться навчальні семінари-наради з розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів з питань складання бюджетної та фінансової звітності, опрацьовуються нормативно-правові акти бюджетного законодавства з питань заповнення форм фінансової звітності.

  До Єдиного реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за 9 місяців поточного року включено 50 установ та організацій, з них 10 установ та організацій по державному бюджету та 40 установ та організацій по місцевим бюджетам, яким відповідно відкрито 88 рахунків по ДБ та 587 по МБ.

  На балансі Управління казначейства станом на 01.10.2019 року в цілому по району для щоденного акумулювання коштів загального та спеціального фондів місцевих бюджетів відкрито 1754 котлових рахунки.

       За 9 місяців 2019 року до державного бюджету Іллінецького району надійшло 101,2 млн. грн., що на 7 відсотків більше в порівнянні з відповідним періодом 2018 року. До загального фонду надійшло- 99,8 млн.грн., до спеціального – 1,4 млн. грн.

  Збільшення надходжень в порівнянні з відповідним періодом 2018 року відбулось за рахунок: податку на доходи фізичних осіб, реверсної дотації, військового збору, рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування.

                 Зменшились надходження по сплаті податку на додану вартість,податку на прибуток, судового збору, частини чистого прибутку (доходу) господарських організацій (державних унітарних підприємств та їх об’єднань), що вилучається до державного бюджету відповідно до закону

                                                            

   Протягом 9 місяців 2019р до зведеного бюджету Іллінецького району (без урахування міжбюджетних трансфертів) надійшло 133,9 млн.грн., що на 21,3 відсотки більше, ніж за аналогічний період 2018 року.

  До загального фонду надійшло 127,2 млн.грн., що на 22,7 % вище показника 2018 року. До спеціального фонду надійшло 6,8 млн.грн., що на 0,4 % менше, ніж за відповідний період минулого року.

  Основними джерелами наповнення місцевих бюджетів є податок на доходи фізичних осіб, єдиний податок з юридичних та фізичних осіб, податок на майно.

  Виконання дохідної частини місцевих бюджетів за 9 міс. поточного року у порівнянні аналогічним періодом 2018 року у розрізі бюджетів:

  Найвищі показники збільшення доходів у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року:

  у Іллінецької ОТГ по загальному фонду на 29,1 %

  Дашівської ОТГ по спеціальному фонду – на 44,8 %.

  Загальний фонд доходів місцевих бюджетів до річних планових показників виконано на 75,2 %, спеціальний –на 160,9 % .

  В розрізі бюджетів:

  Загальний фонд:

  Іллінецький район – 72,4%

  Іллінецька ОТГ – 75%

  Дашівська ОТГ -79,3%

  Спеціальний фонд за 9 місяців до річних планових показників виконано по бюджетам:

  Іллінецький район – 129,4%

  Іллінецька ОТГ – 171,6%

  Дашівська ОТГ -180,5%

  У структурі доходів місцевих бюджетів найбільшу питому вагу становлять:

  - податок на доходи фізичних осіб = 60 %,

  - єдиний податок з юридичних та фізичних осіб=7,5%

  - орендна плата з юридичних осіб=7,7%

  За звітний період місцевими бюджетами проведено видатків на загальну суму 338,6 млн.грн., що на 3 % менше , ніж за 9 міс. 2018 року.

  У структурі касових видатків загального фонду місцевих бюджетів за економічною класифікацією найбільші частки припадають на:

  1) оплату праці і нарахування на заробітну плату -45 %;

  2) соціальне забезпечення -24%;

  3) поточні трансферти (одержувачі бюджет. коштів) -21 %;

  4) використання товарів і послуг – 10%.

  У структурі касових видатків спеціального фонду місцевих бюджетів за економічною класифікацією найбільші частки припадають на:

  1. капітальні видатки – 85%

  2) використання товарів і послуг – 10%

  За 9 місяців 2019 року з державного бюджету місцевим бюджетам надано трансфертів (базову дотацію, додаткові дотації, субвенції) у загальній сумі 89,7 млн. грн, що на 4,5 відсотки більше, ніж за 9 міс.2018 року.

  в т.ч:

  до бюджету Ілллінецького району – 26,6 млн.грн.,

  до бюджету Іллінецької ОТГ – 41,1 млн.грн.,

  до бюджету Дашівської ОТГ – 21,7 млн.грн.,

  Із місцевих бюджетів (зокрема з бюджету Іллінецької ОТГ) до державного бюджету перераховано реверсну дотацію у сумі 3,9 млн. грн, що на 1,4 млн. грн. більше, ніж у 2018 році.

  За 9 місяців поточного року із загальної суми міжбюджетних трансфертів надійшло субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню 25 млн.грн., що на 54 відсотки менше від показника минулого року у зв’язку із змінами Порядку фінансування видатків на надання пільг та житлових субсидій населенню.

  Головне меню

  golova

  Голова РДА

  Вакансія

  Архів новин

  Травень 2020
  Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
  27 28 29 30 1 2 3
  4 5 6 7 8 9 10
  11 12 13 14 15 16 17
  18 19 20 21 22 23 24
  25 26 27 28 29 30 31

  prezident new


  baner2 300x156


  baner3 300x156


  voda


  banerBPD 66x86

   

  © 2020 Іллінецька районна державна адміністрація
  Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше

  Головне меню