10 | 12 | 2019
Голова
районної державної адміністрації
 
 
вакансія
Головна
Іллінеччина
Паспорт соціально-економічного розвитку району
Історія нашого краю
Туристичні об'єкти району
Відомі земляки
Органи влади
Іллінецька райдержадміністрація
Структурні підрозділи райдержадміністрації
Територіальні органи
Місцеве самоврядування
Нормативно-правові документи
Розпорядження голови райдержадміністрації
Проекти розпорядження голови РДА, що підлягають обговоренню
Інші
Економіка району
Інвестиційна діяльність
Державні закупівлі
Запобігання проявам корупції
ЗМІ
Друковані ЗМІ
Електронні ЗМІ
Доступ до публічної інформації
Звернення громадян
Графік проведення "прямих телефонних ліній" з керівництвом РДА
Графік особистого прийому громадян у районній державній адміністрації
Аналітична довідка про організацію роботи зі зверненнями громадян
Зразок заяви
Інтернет-приймальня
Міжнародне співробітництво
Регуляторна діяльність
Конкурси проектів розвитку територіальних громад
Громадянське суспільство
Нормативно-правові акти
Абетка громадянського суспільства
Громадська рада
Консультації з громадськістю
Нормативно-правова база
Електронні консультації з громадськістю
Орієнтовний план проведення консультацій
Анонси консультацій з громадськістю
Публічне громадське обговорення
Звіти за результатами обговорення
Центр надання адміністративних послуг
Районний центр допомоги учасникам АТО
Контакти
Містобудування та архітектура
Законодавство
Містобудівні умови та обмеження
Генеральні плани населених пунктів та детальні плани території

Warning: file_put_contents() [function.file-put-contents]: Only 8192 of 19689 bytes written, possibly out of free disk space in /home/h44553/data/www/irda.org.ua/modules/mod_accordion_menu/classes/cache.class.php on line 120

Регламент Іллінецької райдержадміністрації

                                                                                                                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                                                                                                                                      Розпорядження голови

                                                                                                                                                           райдержадміністрації

                                                                                                                                                          від 3 квітня 2012 року  №134

РЕГЛАМЕНТ

районної  державної адміністрації

Загальні положення

1. Цей  Регламент регулює організаційні та процедурні питаннядіяльності  районної   державної  адміністрації  (далі- райдержадміністрація), зокрема визначає організацію роботи апарату райдержадміністрації і механізми його взаємодії із структурними підрозділами, регулює порядок правового, організаційного, кадрового, методичного, інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності райдержадміністрації, встановлює режим її роботи.

2. Розгляд  у райдержадміністрації питань,  що належатьдо її компетенції,  зокрема  щодо  делегованих  відповідною  радоюповноважень,   провадиться  головою,  першим  заступником  голови,заступниками  голови, керівником  аппарату(далі - заступники голови) райдержадміністрації,управліннями,   відділами   та  іншими  структурними  підрозділами райдержадміністрації, а також консультативними, дорадчими таіншими  допоміжними  органами,  службами  і комісіями,  утворенимиголовою райдержадміністрації.

3. Робота   райдержадміністрації,   її   апарату   таструктурних   підрозділів  є  відкритою  і  гласною,  за  виняткомрозгляду питань,  які належать до публічної інформації з обмеженим доступом.

Райдержадміністрація  інформує  громадськість  про  своюдіяльність, залучає громадян до проведення перевірок, підготовки ірозгляду питань, що належать до її компетенції.

Висвітлення діяльності  райдержадміністраціїздійснюється в порядку, передбаченому законодавством.

4. Розподіл  обов'язків  між першим заступником, заступникамиголови, керівником апарату, іншими посадовими   особами  райдержадміністрації      проводить  голова райдержадміністрації непізніше  одного  місяця  з  дня  призначення  його  на  посаду   звизначенням повноважень і функцій посадової особи; управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації (далі-структурні підрозділи райдержадміністрації), діяльність яких контролюватиметься відповідноюпосадовою особою; підприємств, установ та організацій, щодо яких посадова особазабезпечує   реалізацію,  відповідно  до  законодавства,  державноїполітики; порядку заміщення  голови  райдержадміністрації,  йогопершого заступника та заступників у разі їх відсутності.

5. Положення    про    структурні     підрозділи     райдержадміністрації  розробляються  керівниками  таких  підрозділів,погоджуються  із  першим заступником, заступниками  голови  (відповідно  до  розподілуобов'язків),  керівником апарату,  а  також  з керівником юридичного  сектору(далі - юридичний сектор)  апарату районної державної адміністрації  ізатверджуються розпорядженням голови  районної державної адміністрації.

Планування роботи районної державної адміністрації

6. Робота    районної державної адміністрації   проводиться   за  річними,    квартальними та місячнимипланами, які  затверджуютьсярозпорядженням її голови..

7. Планування роботи районної державної адміністрації  здійснюєтьсяз метою створення умов для послідовної та узгодженої діяльності їїструктурних підрозділів та апарату.

8. Формування  планів   роботи  районної державної адміністраціїздійснюється  її  апаратом за пропозиціями структурних підрозділів районної державної адміністрації,  погодженими  із першим заступником,  заступниками  голови(відповідно до розподілу обов'язків),  керівником апарату, подаються до відділу організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації: для узагальнення річного і квартального планів- не пізніше, ніж за 15 днів до початку наступного року, кварталу; місячного- не пізніше, ніж за 10 днів до початку наступного місяця.        

Відділ організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації на основі поданих пропозицій готує пректи річного, квартального і місячного планів роботи та після відповідного узгодження подає на розгляд та затвердження голови райдержадміністрації не пізніше, ніж за 5 днів до початку наступного року, кварталу, місяця.

Планування роботи районної державної адміністрації  з  підготовкипроектів регуляторних актів здійснюється з  урахуванням  статті  7Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сферігосподарської діяльності".          

9. Плани  роботи  районної державної адміністрації   передбачаютьзаходи, спрямовані     на     виконання     Конституції    України,  законів  України,  актів  Президента  України  таВерховної Ради України,  Кабінету Міністрів України, інших органіввиконавчої влади вищого рівня,   доручень  Прем'єр-міністраУкраїни,  державних і регіональних програм  соціально-економічногота культурного розвитку,  здійснення інших визначених законами,  атакож делегованих відповідною радою  повноважень  та  забезпеченняреалізації державної політики.

До планів роботи райдержадміністрації включаються:   

актуальні питання,   пов'язані   із  здійсненням  заходів  ізсоціально-економічного розвитку   території   або    окремих    їїадміністративно-територіальних одиниць,   функціонуванням  галузейгосподарського комплексу  та  розв'язанням  проблем  у  соціальнійсфері,  поліпшенням  діяльності місцевих органів виконавчої влади,їх взаємодією з органами місцевого самоврядування,  які потребуютьрозгляду   на   засіданні   колегії,   нараді  у  голови  райдержадміністрації, першого заступника, його заступників та вжиття додаткових заходів;

перелік актів  законодавства,  розпоряджень  голови райдержадміністрації,  хід  виконання яких розглядатиметься в порядку контролю;

основні організаційно-масові    заходи,    проведення    якихзабезпечується райдержадміністрацією або за її участю.

План повинен містити питання:

підбиття підсумків   діяльності   райдержадміністраціївідповідно за рік, квартал, місяць з визначенням основних напрямівподальшої роботи;

діяльності структурних   підрозділів  райдержадміністрації з виконання актів законодавства, розпоряджень голови райдержадміністрації.

Підготовка до  розгляду  діяльності  структурних  підрозділів райдержадміністрації,  або райдержадміністрації, як правило,передбачає проведення комплексної  або  цільової  перевірки  станусправ   на  території  відповідної  адміністративно-територіальноїодиниці району.

У планах  роботи  райдержадміністрації   визначаютьсяконкретні структурні підрозділи або посадові особи,  відповідальніза здійснення запланованих заходів, а також строки їх здійснення.

10. Додаткові   (позапланові)    питання    включаються    дозатвердженого  плану роботи райдержадміністрації за рішеннямїї голови.

Питання виключається     з     плану     роботи райдержадміністрації  за  рішенням  її  голови на підставі доповідноїзаписки першого заступника, заступників голови (відповідно  до  розподілу  обов'язків),керівника апарату райдержадміністрації.

11. Робота   структурних   підрозділів  та  апарату райдержадміністрації проводиться за квартальними і місячними планами,що  затверджуються  першим заступником, заступниками  голови  (відповідно до розподілуобов'язків),  керівником   апарату  райдержадміністрації.

Порядок планування роботи структурних підрозділів апарату райдержадміністрації  встановлюєкерівник  апарату райдержадміністрації.

Формування планів роботи структурних підрозділів  та  апарату  райдержадміністрації  здійснюється  з  урахуванням положеньпункту 9 цього Регламенту.

12. Додаткові  (позапланові)  питання  включаються  до  плануроботи     структурного    підрозділу    та    апарату  райдержадміністрації і виключаються з нього  за  рішенням першого заступника, заступників голови  (відповідно  до  розподілу обов'язків),  керівника апарату райдержадміністрації.

13. Контроль   за   виконанням   планів    роботи райдержадміністрації,  структурних  підрозділів  та  апарату райдержадміністрації здійснюється першим заступником, заступниками голови (відповідно  дорозподілу     обов'язків),     керівником     апарату  райдержадміністрації.    

14. Підготовка    звітності    райдержадміністрації,передбаченої статтями 30 і 33 Закону України "Про місцеві державніадміністрації", проводиться  її  апаратом  на  основізвітів структурних підрозділів райдержадміністрації,  у томучислі структурних підрозділів її апарату, затверджених першим заступником,  заступниками голови  (відповідно  до розподілу обов'язків),  керівником апарату райдержадміністрації.

Зміст звітності  за  місяць,  квартал  і   рік   визначаєтьсяпитаннями,   що  вирішуються райдержадміністрацією  та  їїструктурними підрозділами.

Звіт про результати діяльності районної державної адміністрації за місяць, квартал та рік подається керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації до  відділу організаційно-кадрової роботи  апарату райдержадміністрації до 5 числа місяця наступного за звітним.

Звіт про  результати  діяльності  райдержадміністраціїрозміщується  на  її  офіційному  веб-сайті  та у місцевих засобахмасової інформації.

Організація роботи апарату районної державної адміністрації

15. Апарат   райдержадміністрації    відповідно    допокладених на нього завдань:

опрацьовує документи,     що     надходять     до райдержадміністрації,  готує до них  аналітичні,  довідкові  та  іншіматеріали,  а  також  проекти доручень голови і заступників голови райдержадміністрації;

здійснює опрацювання  проектів  розпоряджень;  розробляє   задорученням  голови райдержадміністрації проекти розпорядженьз організаційних та кадрових питань;

перевіряє за  дорученням  голови  райдержадміністраціївиконання актів законодавства,  доручень Прем'єр-міністра України,розпоряджень  голови  райдержадміністрації  територіальнимиорганами  міністерств,  інших центральних органів виконавчої влади(з  питань  здійснення  повноважень    райдержадміністрації),структурними  підрозділами  райдержадміністрації,    вивчає  таузагальнює досвід роботи  зазначених  органів  і  надає  практичну

допомогу в розв'язанні складних проблем, розробляє пропозиції щодоудосконалення  їх  діяльності;  здійснює  контроль  за  своєчаснимподанням  доповідей,  інформаційних  та  інших матеріалів з питаньвиконання  актів  законодавства,  розпоряджень   голови  райдержадміністрації;

за дорученням  голови  райдержадміністрації  проводитьаналіз роботи органів місцевого самоврядування у межах повноваженьі  в порядку,  визначеному законодавством,  надає методичну та іншупрактичну допомогу з удосконалення організації  їх  роботи,  готуєпропозиції щодо поглиблення взаємодії райдержадміністрації зорганами місцевого самоврядування для спільного  вирішення  питаньекономічного,  соціального  та  культурного  розвитку  відповіднихтериторій;

здійснює правове     забезпечення     діяльності райдержадміністрації,  надає  методичну  та  іншу практичну допомогу,спрямовану на правильне застосування,  неухильне додержання  актівзаконодавства  структурними  підрозділами,  апаратом та посадовимиособами райдержадміністрації;

готує аналітичні,   інформаційні   та   інші   матеріали    зорганізаційних   і   кадрових  питань,  що  розглядаються  головою райдержадміністрації;

проводить разом   із   структурними   підрозділами райдержадміністрації,  територіальними  органами  міністерств,  іншихцентральних органів виконавчої влади аналіз соціально-економічногоі   суспільно-політичного   становища  на  відповідній  території,розробляє та вносить голові райдержадміністрації  пропозиціїщодо його поліпшення;

здійснює заходи та готує документи щодо кадрового призначення і звільнення, ведення обліку кадрів, формування кадрового резерву та організації роботи з ним, а також контролю за дотриманням Закону України «Про державну службу»;

забезпечує прозорість та відкритість діяльності райдержадміністрації, а також забезпечує реалізацію права кожного на доступ до публічної інформації, що була отримана або створена в процесі виконання райдержадміністрацією завдань, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у її володінні;

здійснює контроль за своєчасним інформуванням центральних органів влади, облдержадміністрації щодо реалізації актів законодавства, а також голови райдержадміністрації щодо виконання його розпоряджень;

веде загальне діловодство та контроль за проходженням вхідної та вихідної документації;

здійснює підготовку та оформлення документів з відзначення колективів, організацій та громадян державними нагородами, відзнаками Президента України, Кабінету Міністрів України, обласної та районної державних адміністрацій;

організовує особистий прийом громадян та розгляд їх звернень, контролює вирішення порушених в них питань, аналізує та узагальнює пропозиції, що містяться в них, розробляє заходи щодо усунення причин, які породжують обґрунтовані скарги і зауваження;

здійснює матеріально-технічне ігосподарсько-побутовезабезпечення  діяльності райдержадміністрації; 

забезпечує дотримання  режиму  роботи, належного протипожежного стану  та дотримання правил охорони праці у службових  приміщеннях райдержадміністрації;

забезпечує   організацію   приймання-передачіінформації  засобами  електронного  зв'язку  відповідно  до  вимог законодавства; 

провадить діяльність,   пов'язану   з   державною  таємницею,організовує  та   здійснює   заходи   щодо   забезпечення   режимусекретності  в    райдержадміністрації  відповідно  до  вимогзаконодавства у сфері охорони державної таємниці;

забезпечує висвітлення діяльності райдержадміністрації;

виконує відповідно до цього Регламенту інші функції.          

16. Апарат  райдержадміністрації,  у  процесі виконанняпокладених на нього завдань, взаємодіє із обласною державною адміністрацією, структурними підрозділами райдержадміністрації,   територіальними органамицентральних органів  виконавчої  влади, а також з виконавчими органами рад та районною радою.

17. Організація  роботи  апарату  райдержадміністраціїздійснюється відповідно до цього Регламенту та  положення  про  їїапарат, що затверджується головою райдержадміністрації.

Режим роботи апарату районної державної адміністрації

18. Апарат райдержадміністрації працює з понеділка по п’ятницю з 8 до 17 години, перерва на обід – з 12 до 13 години. Вихідні дні – субота, неділя. Час початку робочого дня може змінюватися відповідно до розпорядження голови райдержадміністрації.

19. Облік робочого часу працівників апарату райдержадміністрації здійснюється секретарем керівника загального відділу апарату райдержадміністрації, за табелями встановленої форми, що подаються до відділу фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації.

20. Чергування в приміщенні райдержадміністрації здійснюється у вихідні дні з 8 до 13 години у  приймальні голови райдержадміністрації відповідальними працівниками райдержадміністрації, її структурних підрозділів, територіальних підрозділів міністерств, відомств, інших центральних органів виконавчої валади.

21.  Майно, що знаходиться в робочих кімнатах, закріплюється за працівниками, які в них працюють. Працівники апарату несуть відповідальність за збереження і правильність користування майном, при звільненні з роботи здають його начальнику фінансово-господарського відділу апарату райдержадміністрації, про що робляться  відповідні відмітки в обхідному листку.                                    

   Кадрова робота

22. Кадрова робота у райдержадміністрації спрямовуєтьсяна  комплексне  вирішення  питання  щодо  комплектування  місцевихорганів  виконавчої  влади  висококваліфікованими  і компетентнимипрацівниками.

23. Організація кадрової роботи у райдержадміністраціїздійснюється  за  затвердженим  головою райдержадміністраціїрічним  планом,  який  передбачає  здійснення  заходів  з  добору,підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників,а також роботи з кадровим резервом.

24. Організацію   кадрової   роботи   в   апараті райдержадміністрації  здійснює відділ організаційно-кадрової роботи,  у структурнихпідрозділах райдержадміністрації - відділ (сектор) кадрів, ав  підрозділах,  які мають невелику штатну чисельність,  виконаннякадрової роботи покладається за рішенням їх керівників на одного зпрацівників.

Кадрова робота  в апараті та структурних підрозділах райдержадміністрації проводиться відкрито і спрямовується на всебічневивчення  та  врахування  можливостей працівників,  найбільш повнезастосування їх  здібностей,  розвиток  ініціативності,  створенняатмосфери заінтересованості у професійному зростанні.

25. Прийняття     на посаду    державного    службовця до райдержадміністрації  здійснюється  шляхом конкурсного відбору або за іншою процедурою встановленою   законодавством. Просування по службі може проводитись за результатами конкурсу, стажування або з кадрового резерву.

Керівник апарату райдержадміністрації, керівники  структурних  підрозділів  райдержадміністрації  організовують  вивчення   ділових   іморальних   якостей   осіб,  які  претендують  на  зайняття  посаддержавних службовців.

Прийняття працівників на роботу до райдержадміністрації на   посади,   що   не  віднесені  до  категорій  посад  державних службовців,  та звільнення їх з роботи здійснюється відповідно  до законодавства.

26. На  посади,  передбачені номенклатурою посад працівників,що повинні мати допуск до роботи з  таємними  документами,  можутьбути призначені лише особи, яким в установленому порядку оформленодопуск до державної таємниці.

27. У райдержадміністрації,  її структурних підрозділахстворюється  у  порядку,  передбаченому  Положенням про формуваннякадрового резерву для державної служби,  що затверджене постановоюКабінету Міністрів   України   від   28   лютого  2001  року N199,резерв кадрів,  який підлягає щорічному перегляду та затвердженню.

З особами,  зарахованими до кадрового резерву, проводиться робота,спрямована на підвищення їх кваліфікації, необхідної для роботи навідповідних посадах.

28. З метою   здійснення    регулярного     контролю      за         проходженням державної    служби    та   професійними досягненнями державних службовців у   райдержадміністрації   проводяться   в   установленномузаконодавством  порядку  атестація  та  щорічна  оцінка  виконаннядержавними службовцями покладених на них завдань і обов'язків.

29. Райдержадміністрація   розглядає   і   вносить   вустановленому  порядку  пропозиції  до обласної державної адміністрації щодо  нагородження  державниминагородами,  нагородами Кабінету  міністрів  України  та  заохочуєпрацівників апарату    і   структурних   підрозділів райдержадміністрації,  підприємств,  установ   та   організацій,   щоналежать до сфери її управління.

30. На    кожного    прийнятого   на   роботу   до райдержадміністраціїпрацівника оформляється особова справа.

На державних службовців апарату райдержадміністрації здійснюється супроводження і зберігання відомостей в електронному вигляді, сформованому засобами підсистеми обліку державних службовців (системи «Картка») для формування єдиної державної комп’ютерної системи (ЄДКС) «Кадри».

31. Відповідальність   за    проведення    кадрової    роботипокладається  на  голову, керівника апарату райдержадміністрації, та керівниківструктурних підрозділів райдержадміністрауії.

Організація роботи з документами

та контролю за їх виконанням

32. Організація    роботи    з    документами    у райдержадміністрації      здійснюється    в    порядку,    передбаченомуінструкцією   з   діловодства,   що  розробляється  відповідно  до Типової  інструкції  з  діловодства   у   центральних  органах  виконавчої влади,  Раді міністрів АвтономноїРеспубліки Крим,  місцевих органах виконавчої влади,  затвердженоїпостановою Кабінету Міністрів України від 30листопада2011 року N1242.

Інструкція з  діловодства врайдержадміністраціїзатверджується розпорядженням  голови райдержадміністрації.

Організація роботи з документами,  що  містять  інформацію  зобмеженим  доступом,  здійснюється  в установленому законодавствомпорядку.    

33. Організація діловодства в апараті райдержадміністрації забезпечується загальним відділом та ведеться згідно з номенклатурою справ, яка щорічно до кінця року переглядається та уточнюється.

Облік, ознайомлення та зберігання документів з грифом  «Для службового користування» здійснюється загальним відділом.

Робота з таємними документами ведеться головним спеціалістом з мобілізаційної та режимно-секретної роботи.

34. Голова райдержадміністрації за результатами розгляду документів накладає резолюцію до кожного документа, у якій зазначається прізвище виконавця (виконавців), зміст завдання, термін його виконання, дата розгляду та особистий підпис посадової особи.

35. Підготовка вихідних документів здійснюється за дорученням керівництва райдержадміністрації в структурних підрозділах райдержадміністрації або в її апараті.

Відповідальність за зміст документа та дотримання встановлених вимог щодо його оформлення несуть посадові особи, які безпосередньо здійснювали його підготовку.

36. Відзначення урочистих подій та професійних свят проводиться за участю голови райдержадміністрації або його заступників, керівників структурних підрозділів райдержадміністрації, установ, організацій, підприємств згідно з календарем державних і професійних свят та планом роботи райдержадміністрації.

37.Райдержадміністрація має гербову печатку встановленого зразка, відповідальним за збереження якої та законність використання є голова райдержадміністрації, а за його дорученням –  керівник апарату райдержадміністрації.

Відповідно до наказу  керівника апарату райдержадміністрації за належне і цільове використання та безпосереднє зберігання гербової печатки відповідає начальник відділу фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації – головний бухгалтер.

38. Гербовою печаткою райдержадміністрації засвідчуються підписи голови, першого заступника,  керівника апарату райдержадміністрації.

39.  Загальний відділ та головний спеціаліст з мобілізаційної та режимно-секретної роботи використовують відповідні печатки для документів, пакетів.                  

40. Відповідальність  за  організацію  виконання   документівнесуть   голова,   перший заступник, заступники   голови  (відповідно  до  розподілуобов'язків),  керівник  апарату  райдержадміністрації   такерівники її структурних підрозділів.

41. Контроль     за    виконанням    здійснюється    стосовнозареєстрованих документів,  в яких встановлено  завдання  або  якімістять питання, що потребують вирішення.

Обов'язковому контролю підлягає виконання завдань, визначенихактами  законодавства,   дорученнями   Прем'єр-Міністра   України,розпорядженнями   голів обласної і районної державних адміністрацій,   розглядзвернень комітетів Верховної  Ради  України,  запитів  і  зверненьнародних депутатів України, депутатів місцевих рад.

Контроль за    виконанням    завдань,    визначених    актамизаконодавства,     дорученнями      Прем'єр-Міністра   України,розпорядженнями  голів обласної та районної  державних адміністрації,  а  також зарозглядом звернень комітетів Верховної  Ради  України,  запитів  ізвернень   народних  депутатів  України,  депутатів  місцевих  радздійснюється   сектором контролю апарату райдержадміністрації,  за  розглядомзвернень  громадян  -  юридичним сектором  апарату райдержадміністрації,  а  інших  документів   -   загальнимвідділом  апарату райдержадміністрації.

42. Для    здійснення    контролю    за    виконанням   актівзаконодавства,  доручень  Прем'єр-Міністра  України,  розпорядженьголів обласної та районної державних адміністрацій  розробляється  у разі потребиплан контролю,  в якому визначаються  проміжні  контрольні  строкивиконання      завдань;     структурні підрозділи апарату райдержадміністрації відповідають за організацію виконання окремих завдань; сектор контролю апарату райдержадміністрації   забезпечуєкоординацію роботи  з  організації  і  контролю  за  виконанням  уцілому.  План  контролю затверджує  керівник апарату райдержадміністрації.

43. Контроль  за  виконанням  актів  законодавства,  дорученьПрем'єр-Міністра    України,    розпоряджень    голів обласної та районної державних адміністрацій,  розглядом звернень  комітетів  Верховної  РадиУкраїни,   запитів   і  звернень  народних  депутатів  України  та депутатів місцевих рад здійснюється шляхом:

аналізу і   узагальнення   у   визначені   строки   письмовоїінформації  про  стан  виконання  документів  у цілому або окремихвстановлених ними завдань, що надходить від виконавців;

систематичного аналізу  статистичних  та  інших   даних,   щохарактеризують стан виконання документів;

проведення періодичної  комплексної  або  цільової  перевіркиорганізації і стану виконання завдань безпосередньо на місцях;

розгляду питань діяльності (заслуховування звіту)  виконавцівна засіданнях колегії райдержадміністрації, нарадах у голови райдержадміністрації, першого заступника  або його заступників.

44. Аналітичні та інформаційні матеріали щодо стану виконаннядокументів  у  цілому або окремих передбачених ними завдань у разівстановлення  проміжних  контрольних  строків   подаються   голові райдержадміністрації, першому заступнику  або  його заступникам  (відповідно дорозподілу обов'язків) не пізніше ніж  за  10  днів  до  закінченнястроку,     визначеного     актом     законодавства,    дорученнямПрем'єр-Міністра   України,   розпорядженням    голови   райдержадміністрації або планом контролю.

За результатами розгляду матеріалів, що містять відомості проможливий зрив своєчасного чи у повному обсязі виконання  документау цілому або передбаченого ним окремого завдання,  голова райдержадміністрації, перший заступник  або  його  заступники  (відповідно  до  розподілуобов'язків)  дають доручення виконавцям вжити додаткових заходів дляусунення причини.

45. Інформацію  (звіт)  про  стан  виконання  документів,  щоподається  відповідно  Кабінету  Міністрів України,  іншим органамвиконавчої  влади  вищого   рівняпідписує голова райдержадміністрації.

Зняття з контролю виконання документа проводиться на підставіписьмового   звіту   керівника   відповідного  органу  або  іншогодокумента,  що підтверджує його  виконання,  за  письмовою  згодоюголови райдержадміністрації, першого заступника або його заступників (відповіднодо розподілу обов'язків).

Організація розгляду звернень громадян

та проведення особистого прийому громадян

46. Райдержадміністрація  організовує  в  установленномупорядку розгляд звернень громадян - пропозицій  (зауважень),  заяв(клопотань), скарг. Організація розгляду звернень громадян, у томучислі  ведення  діловодства  та  проведення   особистого   прийомугромадян,   покладається   на юридичний сектор  апарату райдержадміністрації.

Діловодство за зверненнями громадян  ведеться  відповідно  доІнструкції   з  діловодства  за  зверненнями  громадян  в  органахдержавної влади і місцевого самоврядування,  об'єднаннях громадян,на  підприємствах,  в установах,  організаціях незалежно від формивласності,  в засобах масової інформації,  затвердженої постановою Кабінету Міністрів   України   від   14   квітня  1997  року   N348.

47. Порушені  у  зверненнях  громадян  питання  розглядаютьсяголовою    райдержадміністрації, першим заступником   або     заступникамиголови райдержадміністрації(відповідно  до   розподілу   обов'язків), керівником   апаратурайдержадміністрації,керівником    відповідного    структурного   підрозділу   райдержадміністрації.  Відповіді  на   звернення   громадян   готуютьструктурні підрозділи райдержадміністрації або її апарату.

48. Особистий   прийом  громадян  проводить  голова  райдержадміністрації,  перший заступник, заступники голови,  керівник апарату райдержадміністрації згідно з графіком, який затверджується  головою райдержадміністрації та оприлюднюється  через  засоби масової інформації.

Керівникиструктурних   підрозділів   райдержадміністрації проводять особистий прийом громадян  згідно з графіками, які затверджуються ними та  оприлюднюються через засоби масової інформації.

Графік особистого прийому громадян повинен містити інформаціюпро місце проведення, дні і години прийому.

Виїзні прийоми   громадян   посадовими    особами  райдержадміністрації проводяться відповідно до графіка, затвердженогоголовою райдержадміністрації.

Юридичний сектор апарату райдержадміністрації  відповідає  за  роботу  із  зверненнями  громадян,  аналізуєщоквартальну  роботу  з  розгляду   таких   звернень,   узагальнюєпропозиції, що містяться в них, розробляє рекомендації, спрямованіна усунення причин  виникнення  обґрунтованих  скарг  і  зауважень громадян, контролює вирішення порушених у них питань.

Розгляд звернень громадян щодо надання первинної правової допомоги, організація особистого прийому таких громадян здійснюється відповідно до Закону України «Про безоплатну правову допомогу».

Організація правового забезпечення

діяльності райдержадміністрації

49. Правове      забезпечення       діяльності   райдержадміністрації,  а також надання методичної та іншої практичноїдопомоги з  правових  питань  здійснює  юридичний  сектор  апарату райдержадміністрації.

Юридичний сектор  з  питань правового забезпечення діяльності апарату райдержадміністрації підпорядковується її голові, а з питаньорганізації    роботи   апарату   райдержадміністрації   - керівнику  апарату райдержадміністрації.

50. У   своїй   діяльності   юридичний   сектор     керуєтьсяКонституцією та законами України,  а також указамиПрезидента  України,   актами   Кабінету   Міністрів   України   іпостановами  Верховної  Ради  України,  прийнятими  відповідно  доКонституції  та законів України,  та розпорядженнямиголів обласної і   районної державних адміністрацій.

51. Основними завданнями юридичного сектору є:

правове забезпечення діяльності райдержадміністрації;

організація правової   роботи,   спрямованої   на   правильнезастосування  і  неухильне  додержання  вимог  актів законодавстваструктурними підрозділами, апаратом та посадовими особами  райдержадміністрації;

підготовка інформаційних,  довідкових  та  інших матеріалів зпитань застосування законодавства.

52. Юридичний  сектор  відповідно  до  покладених  на   ньогозавдань:

забезпечує відповідність    законодавству   проектів   розпоряджень    голови    райдержадміністрації,  рішень  колегії райдержадміністрації,  а також інших актів райдержадміністрації;

проводить правову  експертизу  проектів  розпоряджень  голови райдержадміністрації,  готує висновки правової експертизи уразі  їх  невідповідності   актам   законодавства   та   подаєпропозиції  щодо  приведення  таких  проектів  у  відповідність  звимогами законодавства;

визначає, які розпорядження голови райдержадміністраціїє  нормативно-правовими актами і підлягають державній реєстрації ворганах юстиції;   

надає методичну   допомогу   працівникам   апарату  райдержадміністрації  та  керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації щодо правильного застосування норм законодавствапід  час  виконання  покладених  на  них  завдань і функціональнихобов'язків;

представляє інтереси відповідної райдержадміністрації усудах  та інших державних органах під час розгляду правових питаньабо спорів;

виконує інші  функції  з  правового  забезпечення  діяльності  райдержадміністрації  відповідно  до  цього  Регламенту  таположення про юридичний сектор апарату райдержадміністрації, що затверджується головою  райдержадміністрації.

53. Завідувач  юридичного сектору:

здійснює керівництво   роботою   юридичного   сектору,   несеперсональну відповідальність за  виконання  покладених  на   сектор завдань;

бере участь у нарадах і засіданнях, що проводяться у райдержадміністрації;

організовує роботу  працівників   юридичного   сектору,   дає відповідні  доручення щодо виконання покладених на сектор завдань,вносить пропозиції  стосовно  заохочення  працівників  сектору  тапритягнення їх до відповідальності згідно із законодавством;

виконує інші передбачені законодавством функції.

Консультативні, дорадчі та інші допоміжні

органи,служби і комісії райдержадміністрації

54. Для сприяння здійсненню повноважень райдержадміністрації  її голова  утворює консультативні,  дорадчі таінші допоміжні органи (ради,  колегії,  робочі групи тощо), службита комісії.  Завдання, функції та персональний склад таких органів визначає голова райдержадміністрації.

З метою забезпечення участі громадян в управлінні державними справами при райдержадміністрації відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року №996 утворюється громадська рада.

Рішення зазначених органів оформляються протоколами.

55. Для  узгодженого  розгляду   питань,   що   належать   докомпетенції райдержадміністрації,  обговорення найважливішихнапрямів  її  діяльності  може   утворюватися   колегія   райдержадміністрації  (далі  -  колегія)  у  складі  голови  райдержадміністрації (голова колегії), першого заступника,  заступників голови,  керівникаапарату    та    керівників   структурних   підрозділів   райдержадміністрації.

56. До складу колегії  можуть  входити  за  згодою  керівникитериторіальних  органів  центральних  органів  виконавчої влади тапосадові особи  органів  місцевого  самоврядування.

До складу  колегії  райдержадміністрації  можуть  бутивключені  за  пропозицією  громадських  організацій,  підприємств,установ та організацій їх представники.

57. Засідання колегії вважається правомочним,  якщо на  ньомуприсутні не менш як дві третини загальної кількості її членів.

Засідання колегії  проводяться  відповідно  до  плану  роботирайдержадміністрації, але не менше одного разу в квартал, позачергові - у міру потреби.

58. Рішення  колегії   приймається   відкритим   голосуваннямбільшістю  голосів  присутніх на засіданні членів колегії.  У разірівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого.

В окремих  випадках  за  рішенням   головуючого   може   бутизастосована процедура таємного голосування.       

Рішення колегії райдержадміністрації   оформляється  протоколом,  який підписуєтьсяголовою  колегії  і  є  підставою  для  видання  ним  відповідногорозпорядження. 

59. Апарат  райдержадміністрації здійснює організаційнезабезпечення  засідань  колегії,  у  тому  числі   стенографування(технічний запис).

60. У   своїй   роботі   колегія  райдержадміністраціїкерується Загальним положенням  про  колегію  центрального  органувиконавчої   влади   і  місцевої  держадміністрації,  затвердженимпостановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2003 року  N 1569 та цим Регламентом.

Порядок підготовки та проведення нарад

61. Голова, перший заступник, заступники голови, керівник апарату,  керівникиструктурних   підрозділів  райдержадміністрації  проводятьнаради з метою  оперативного  розгляду  та  вирішення  питань,  щоналежать до їх компетенції.

Щопонеділка головою районної державної адміністрації з 8-ї години проводяться наради з заступниками голови  районної державної адміністрації,   о 9-й годині  - з заступниками голови районної державної адміністрації  начальниками управлінь, відділів, секторів,  служби районної державної адміністрації, керівниками територіальних підрозділів міністерств та відомств України ( у разі потреби); о 10-й годині заступники голови районної державної адміністрації з керівниками  підпорядкованих структурних підрозділів (у разі потреби); о 11-й годині  - в структурних підрозділах районної  державної адміністрації, відділах та секторах  апарату районної державної адміністрації.    

План проведення наради затверджує відповідна посадова особа.

Організація проведення     нарад     у     голови    райдержадміністрації, першого заступника  та його заступників покладається на  апарат  абовідповідні структурні підрозділи райдержадміністрації.

62. Порядок  денний, дата, час та список учасників наради визначаються головою або відповідними заступниками голови райдержадміністрації. Пропозиції щодо дати, часу і місця проведення наради в приміщенні райдержадміністрації погоджуються із  керівником апарату райдержадміністрації.

63. Повідомлення про запрошення на наради та інші заходи за участю голови райдержадміністрації, реєстрація їх учасників здійснюється працівниками відділу організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації.

64. Прийняті на нарадах рішення оформляються  протоколами  непізніше  ніж у триденний строк. 

Наради під головуванням голови районної державної адміністрації протоколюються загальним відділом апарату райдержадміністрації.

У протоколі зазначаються прізвищата ініціали посадових осіб, які брали участь у нараді, питання, щорозглядалися, і прийняті за результатами розгляду рішення.

Протокол наради підписує головуючий.

65. За   результатами   розгляду   питань  на  нараді  можутьвидаватися в установленому порядку розпорядження голови або  наказкерівника структурного підрозділу райдержадміністрації.

66. Право офіційно повідомляти засобам масової інформації пропорядок  денний  і  підсумки  розгляду  питань  на   нарадах   має відділ з питань внутрішньоїполітики, зв’язків з громадськістю, у справах преси та інформації апарату райдержадміністрації.

Порядок внесення та розгляду проектіврозпоряджень

голови райдержадміністрації

67. Голова  райдержадміністрації  на  виконання  актів законодавства,   доручень  Прем'єр-Міністра  України,  за  власною ініціативою  видає  одноособово  в  межах   повноважень  райдержадміністрації розпорядження.

68. Проекти  розпоряджень  голови райдержадміністрації(далі  -  проекти  розпоряджень)  готують  структурні   підрозділи райдержадміністрації,  її  апарату,  а  також територіальніоргани центральних органів виконавчої влади.

69. У разі коли розроблення  проекту  розпорядження  дорученокільком  структурним  підрозділам райдержадміністрації чи їїапарату або іншому  органу,  головним  розробником  є  виконавець,зазначений першим.

70. Проекти  розпоряджень підлягають обов'язковому погодженнюіз    заінтересованими    структурними    підрозділами  райдержадміністрації, а у разі потреби з іншими органами.

У разі, коли проект розпорядження стосується інтересів окремої територіальної громади, такий проект головним розробником надсилається відповідному органу місцевого самоврядування для розгляду і внесення пропозицій.        

Головний розробник    самостійно    визначає   заінтересованіструктурні підрозділи райдержадміністрації,  її  апарату  таінші   органи,   виходячи   із  змісту  основних  положень  проектурозпорядження.

Головний розробник організовує,  спрямовує і координує роботузаінтересованих       структурних       підрозділів       райдержадміністрації,  її апарату  та  інших  органів  з  розробленняпроекту  розпорядження,  вживає вичерпних заходів для врегулюваннярозбіжностей у їх позиціях щодо проекту  (проводить  консультації,узгоджувальні  наради,  робочі  зустрічі  тощо),  отримує  від нихінформаційно-аналітичні та інші необхідні матеріали.

Заінтересовані структурні   підрозділи     райдержадміністрації,   її  апарату  та  інші  органи  за  зверненням головного розробника  у  визначений  ним  строк  беруть  участь  в опрацюванні та погодженні проекту розпорядження.

Проекти  розпоряджень погоджуються    шляхом   їх   візування   керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації, інших органів, першим заступником, заступниками     голови    та    керівником    апарату    райдержадміністрації.  При  цьому  зазначається  посада,  ініціали  і прізвище  особи,  яка  візує  проект  розпорядження,  а також дата візування.

Проекти розпоряджень    райдержадміністрації,    якірозробляються   на   виконання  актів  законодавства  та  дорученьПрем'єр-міністра України,  погоджуються не пізніше ніж у дводеннийстрок після їх подання головним розробником.

Якщо заінтересовані     структурні     підрозділи   райдержадміністрації,  її апарату та інші органи не  висловили  своєї позиції   щодо   проекту   розпорядження   у  визначений  головним розробником  строк,  такий  проект   розпорядження вважається   погодженим   без зауважень.

За результатами  погодження  проекту  розпорядження  головнимрозробником готується довідка про погодження (додаток 1),  у  якійзазначаються   заінтересовані   структурні   підрозділи    райдержадміністрації, її апарату, інші органи, що:

погодили проект розпорядження без зауважень;

висловили зауваження  та   пропозиції,   враховані   головнимрозробником;

висловили зауваження  та  пропозиції,  не  враховані головнимрозробником;   

не висловили своєї позиції щодо проекту розпорядження.

Довідка про погодження може не готуватись у разі, коли проектрозпорядження  стосується  кадрових,  організаційних  (внутрішніх)питань діяльності райдержадміністрації.

Копії документів     погодження     проекту     розпорядженнязберігаються в архівних справах головного розробника.

71. Неврегульовані  розбіжності  у  позиціях  заінтересованихструктурних підрозділів райдержадміністрації,  її апарату таінших  органів,  щодо  проекту розпорядження оформляються головнимрозробником у вигляді протоколу узгодження  позицій  (додаток  2),який    підписує   керівник   структурного   підрозділу  райдержадміністрації,  її  апарату,  іншого  органу,  що  є  головним розробником.

72. Головний  розробник готує пояснювальну записку до проектурозпорядження  (додаток   3),   що   повинна   містити   необхіднірозрахунки,  обґрунтування  і  прогнози  соціально-економічних  таінших результатів реалізації виданого розпорядження.

До пояснювальної записки у  разі  потреби  можуть  додаватисяінформаційно-довідкові матеріали (таблиці, графіки тощо).

Загальний обсяг пояснювальної записки не повинен перевищувати чотирьох аркушів.

Пояснювальна записка не подається до проектів розпоряджень  зкадрових питань,  питань внесення змін до складу комісії,  робочоїгрупи або з інших організаційних питань.

Подання пояснювальної  записки   до   проектів   розпоряджень нормативного   характеру,  в  тому  числі  регуляторних  актів,  є обов'язковим.

73. У разі коли проект розпорядження,  що готується, тягне засобою  зміни або доповнення до інших розпоряджень,  такі зміни або доповнення включаються в текст проекту  або  подаються  у  вигляді проекту  окремого розпорядження одночасно з основним проектом.  До таких проектів   розпоряджень   додається   порівняльна    таблиця (додаток 4),  у якій зазначаються положення (норми) розпорядження,що є чинними,  а також пропозиції стосовно викладення їх  у  новій редакції.

74. У   разі   проведення   публічного   обговорення  проекту розпорядження головний розробник вносить його разом з довідкою,  в якій  зазначаються особи,  що були залучені до такого обговорення ,його результати,  а також рішення щодо  врахування  пропозицій  чи обґрунтування їх відхилення в цілому або частково.

75. Проект розпорядження із соціально-економічних питань,  як правило,  має  вступну  частину  (преамбулу),  в  якій  наводяться результати  аналізу  стану  справ і причини виникнення недоліків у розв'язанні  відповідних  проблем,   визначається   мета   видання розпорядження.

Нормативні положення    та   завдання   суб'єктам   відносин,передбачені у проекті розпорядження,  повинні бути  конкретними  і реальними,   спрямованими   на   досягнення  у  найкоротший  строк визначеної мети та містити у разі  потреби  перелік  виконавців  істроки виконання завдань.

У проекті  розпорядження  можуть передбачатися у разі потреби проміжні контрольні строки інформування райдержадміністрації про хід виконання встановлених завдань.

Проекти розпоряджень з питань соціально-економічного розвитку відповідної території у разі потреби попередньо  обговорюються  назасіданнях колегії райдержадміністрації.

76. У разі розроблення проекту розпорядження, який має ознакирегуляторного  акта,  головний  розробник  проводить  аналіз  йогорегуляторного  впливу  відповідно  до  вимог  Закону  України "Прозасади  державної  регуляторної  політики  у  сфері  господарськоїдіяльності"за  Методикою  проведення  аналізу  впливурегуляторного  акта,  затвердженою  постановою  Кабінету міністрівУкраїни від 11 березня 2004 року  N308.

Головний розробник разом з проектом розпорядження,  який  маєознаки регуляторного акта подає:

копію рішення  територіального  органу  Держкомпідприємництвапро його погодження або  копію  рішення  апеляційної  регуляторноїкомісії  про  задоволення скарги головного розробника щодо відмовизазначеного органу в погодженні проекту акта разом з аналізом йогорегуляторного впливу;

копію повідомлення про оприлюднення проекту.

77. Підготовлений     проект    розпорядження    підписуєтьсякерівником органу,  що є головним розробником, та вноситься голові райдержадміністрації  разом  з  документами,  передбаченимипунктами 70-76 цього Регламенту.

За дорученням  голови  райдержадміністрації, першого заступника  або  його заступників (відповідно до розподілу обов'язків), керівника апарату райдержадміністрації   опрацювання    внесеного    проекту розпорядження   проводиться   в  її  апараті  та  здійснюється редагування його тексту.

Строк опрацювання проекту розпорядження  в  апараті  райдержадміністрації не повинен перевищувати 15 робочих днів.  У разі потреби зазначений строк  може  бути  продовжено  на  обґрунтоване прохання посадової особи апарату райдержадміністрації.

78. Проекти  розпоряджень  підлягають  обов'язковій  правовійекспертизі у юридичному секторі апарату райдержадміністрації (далі – юридичний сектор).

У разі коли  проект  розпорядження  подано  апарату райдержадміністрації  з  порушенням визначених у цьому розділі вимог,юридичний сектор доповідає про це першому заступнику, заступникам голови,  керівникуапарату райдержадміністрації, який  у  дводенний строк супровідним листом засвоїм підписом (додаток 5) повертає головному розробникові  проектрозпорядження та матеріали до нього.

Юридичний сектор  опрацьовує  поданий  проект  розпорядження, зокрема  проводить  його  правову  експертизу,  вносить  поправки, пов'язані  з  приведенням  проекту розпорядження у відповідність з вимогами норм опроектувальної  техніки.

Юридичний сектор під час проведення правової експертизи:

перевіряє проект  розпорядження  на відповідність Конституції та законам України, іншим актам законодавства;

оцінює ефективність  обраного  правового шляху  врегулювання проблеми;

перевіряє проект   розпорядження  на  відповідність  вимогам,встановленим  цим  Регламентом,  а  також  повноту  погодження  із заінтересованими органами.

У разі  виявлення  невідповідності  проекту  розпорядження чийого окремих положень актам законодавства юридичний  сектор  готує зауваження  до  такого  проекту  та повертає його на доопрацювання головному розробникові з відповідними пропозиціями.  У  разі  коли недоліки  проекту  розпорядження  не  можуть  бути  усунені шляхом доопрацювання, юридичний сектор готує висновок (додаток 6).

Проект розпорядження,  у тексті якого містяться посилання  нанормативно-правові   акти,   подається   для  проведення  правової експертизи разом з текстами зазначених актів.

79. Якщо під час опрацювання проекту  розпорядження  виявлено необхідність внесення до нього істотних змін,  проект повертається для доопрацювання та повторного погодження.

Головий розробник не пізніше як за 20 робочих днів до дати розгляду з метою видання через загальний відділ апарату райдержадміністрації забезпечує оприлюднення проекту розпорядження нормативного характеру на офіційному веб-сайті райдержадміністрації.

80. Проект  розпорядження  візується   головним розробником, працівниками   апарату райдержадміністрації,  які  здійснювали його опрацювання, у тому числі в обов'язковому  порядку  завідувачем  юридичного   сектору, відповідальною особою з питань запобігання та виявлення корупції,  першим заступником     голови    або    заступником    голови  райдержадміністрації  згідно з розподілром обов’язків та  керівником апарату райдержадміністрації. Завізований проект розпорядження головним розробником передається голові райдержадміністрації.

Розпорядження голови райдержадміністрації візуються юридичним сектором на кожній сторінці.

Забороняється  надавати на підпис голові райдержадміністрації проект розпорядження, який не пройшов опрацювання та візування в порядку, визначеному цим Регламентом.

81. Розпорядження    голови    райдержадміністрації ненормативного  характеру набирають чинності з моменту їх видання,якщо самими розпорядженнями  не  встановлено  більш  пізній  строк  набрання чинності.  Розпорядження доводяться до їх виконавців, а уразі потреби - оприлюднюються.

Розпорядження голови  райдержадміністрації  нормативного характеру  підлягають  державній  реєстрації у районному управлінні юстиції   згідно   з   Положенням    про    державну    реєстрацію нормативно-правових  актів  міністерств,  інших органів виконавчої влади,  органів  господарського   управління   та   контролю,   що стосуються  прав,  свобод  і законних інтересів громадян або мають міжвідомчий характер,  затвердженим постановою Кабінету  міністрів України від  28  грудня  1992  року  N731.

Розпорядження голови  райдержадміністрації нормативного характеру набирають чинності з моменту їх реєстрації,  якщо самими актами не встановлено більш пізній строк введення їх у дію.

Розпорядження голови     райдержадміністрації,    що стосуються  прав  та  обов'язків  громадян  або  мають   загальний характер,  підлягають  оприлюдненню і набирають чинності з моменту їх оприлюднення,  якщо самими актами не встановлено  більш  пізній строк набрання чинності.

Додатки до  розпоряджень  голови  райдержадміністрації є невід'ємною частиною таких розпоряджень і підписуються керівником    апарату  райдержадміністрації,  у разі їх затвердження розпорядженням  голови райдержадміністрації підпис керівника апарату райдержадміністрації не ставиться.

Розпорядження голови  райдержадміністрації надсилаються заінтересованим органам,  підприємствам, установам та організаціям і   посадовим   особам   згідно   з   карткою   розсилки, складеною головним розробником.

Розпорядження голови райдержадміністрації нормативного та індивідуального характеру (крім внутрішньо організаційних) надаються загальним відділом апарату райдержадміністрації невідкладно, але не пізніше чотирьох робочих днів з дня їх видання в електронному вигляді відділу з питань  внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю, у справах преси та інформації апарату райдержадміністрації для оприлюднення  на офіційному веб-сайті райдержадміністрації.

Головний розробник  забезпечує  відповідно  до  вимог  ЗаконуУкраїни  "Про  засади  державної  регуляторної  політики  у  сферігосподарської діяльності"   здійснення  відстеженнярезультативності прийнятого розпорядження.

Публічне обговорення проекту

розпорядження голови  райдержадміністрації

82.Проект розпорядження,  який стосується життєвих інтересів широких верств населення відповідно адміністративно-територіальної одиниці,  прав,  свобод і законних  інтересів громадян,  передбачає затвердження регіональних  програм  економічного,  соціального,  культурного  розвитку,  а  також  має важливе соціально-економічне значення для її розвитку,  може  бути винесений   для   публічного   обговорення   на  будь-якому  етапі підготовки  шляхом  опублікування  у  місцевих  засобах  масової інформації або доведення до відома населення в інший спосіб.

83. Рішення  про  проведення  публічного  обговорення проекту розпорядження  приймає  голова   райдержадміністрації   на підставі   пропозиції   головного   розробника   або   за  власною ініціативою.

Пропозиція щодо  проведення  публічного  обговорення  проекту розпорядження    повинна    містити   обґрунтування   необхідності обговорення  та   інформацію   про   джерела   фінансування   його проведення,  стислий зміст, мету та очікувані результати прийняття розпорядження.

Пропозиція підписується  головним  розробником  та  візуєтьсякерівниками   заінтересованих   структурних  підрозділів  райдержадміністрації чи її апарату або іншими органами.

До пропозиції  додаються  проект  розпорядження,  завізований керівником органу,  що є головним розробником,  та план проведення публічного обговорення.

У плані проведення публічного обговорення зазначається:

які верстви  та  групи  населення  повинні  взяти  участь   вобговоренні;

яких результатів необхідно досягти;

які заходи передбачено здійснити в ході обговорення;

строк проведення обговорення.

Проект розпорядження,  який  має  ознаки  регуляторного акта,оприлюднюється у порядку та у спосіб,  передбаченими  статтями  9,12,13, 20  Закону  України "Про засади державної регуляторноїполітики у сфері господарської діяльності".

84. Організація     проведення     публічного     обговорення  покладається на головного розробника.

Головний розробник       подає   керівнику апарату     райдержадміністрації проект розпорядження разом з  планом  проведення публічного обговорення, обґрунтуванням необхідності його прийняттята  інформацією  про  контактні  телефони   і   адресу   головного розробника.

Публічне обговорення   проекту  розпорядження  проводиться  відповідно до    Порядку   проведення    консультацій    з громадськістю   з   питань   формування  та  реалізації  державної політики,  затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3листопада  2010  року   N996.

Головний розробник невідкладно, але не пізніше чотирьох робочих днів з дня прийняття рішення про публічне громадське  обговорення, через відділ з питань  внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю, у справах преси та інформації апарату райдержадміністрації забезпечує оприлюднення проекту розпорядження на офіційному веб-сайті райдержадміністрації.

85. Пропозиції  та  зауваження,   що   надійшли   у   процесі публічного   обговорення   проекту   розпорядження,  розглядаються головним  розробником,  узагальнюються  та  враховуються  під  час доопрацювання проекту.

Доопрацювання проекту     розпорядження    за    результатамиобговорення може бути підставою для звернення головного розробникащодо  продовження  строку  внесення  такого  проекту  до  райдержадміністрації.

Взаємовідносини  райдержадміністрації  з іншими

органами державної влади та органами

місцевого самоврядування

86. Взаємовідносини  місцевої  держадміністрації   з   іншимиорганами  державної  влади  та  органами  місцевого самоврядуванняздійснюються в установленому законами порядку з метою забезпеченняналежного   виконання   покладених  на  райдержадміністраціюзавдань.

Контроль за  виконанням  органами  місцевого   самоврядуванняделегованих  повноважень  органів  виконавчої влади здійснюється увстановленому законодавством порядку.

87. Райдержадміністрація готує  та  подає  зауваження  іпропозиції з питань  розвитку  відповіднихадміністративно-територіальних   одиниць   до    проектів    актівзаконодавства, які розробляються іншими органами.

З метою   врахування  громадської  думки  щодо  проекту  актазаконодавства       з       питань       розвитку       конкретноїадміністративно-територіальної  одиниці,  що  надійшов  від  іншихдержавних органів для погодження райдержадміністрацією, можебути проведене його громадське обговорення.

88. З метою реалізації головою райдержадміністрації повноважень щодо здійснення контролю за дотриманням місцевими органами виконавчої влади і місцевого самоврядування законності при виданні розпорядчих документів, виконкоми сільських, селищної, міської рад надсилають до відділу організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації копії рішень виконкомів з питань здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади.

 Правову експертизу зазначених документів проводить юридичний сектор апарату райдержадміністрації.

89. Копії протоколів засідань виконкомів сільських, селищної, міської рад зберігаються у відділі організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації для подальшого аналізу та використання в роботі, а після закінчення календарного року передаються у встановленому порядку до архіву апарату райдержадміністрації, де зберігаються протягом одного року.

90. Копії розпоряджень голови райдержадміністрації надсилаються до облдержадміністрації на паперових носіях до 10-го числа наступного місяця з дня їх прийняття та в електронному варіанті - юридичному відділу апарату облдержадміністрації – щоп’ятниці.

Організація забезпечення доступу до публічної інформації,

розпорядником якої є райдержадміністрація

91. Забезпечення прозорості та відкритості діяльності райдержадміністрації, а також забезпечення реалізації права кожного на доступ до публічної інформації, що була отримана або створена в процесі виконання райдержадміністрацією своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні райдержадміністрації, здійснюється апаратом райдержадміністрації.

92. Забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є райдержадміністрація, здійснюється за такими напрямами:

збирання, систематизація, накопичення, зберігання та оприлюднення публічної інформації, що була отримана або створена в процесі виконання райдержадміністрацією своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні райдержадміністрації, крім публічної інформації з обмеженим доступом;

організація прийому запитів на інформацію, що надходять до райдержадміністрації як розпорядника інформації, забезпечення їх своєчасного опрацювання та надання відповідей на них у порядку та в строки, визначені Законом України "Про доступ до публічної інформації";                                                                                                                                     _

координація діяльності та надання методичної допомоги посадовим особам структурних підрозділів райдержадміністрації, які призначені відповідальними з питань доступу до публічної інформації.

93. Порядок складання, подання та розгляду запитів на інформацію, розпорядником якої є райдержадміністрація та Положення про систему обліку публічної інформації, затверджуються розпорядженнями голови райдержадміністрації.

VonuZax_Ukr.jpg

Це важливо:

ПЛАН-КАЛЕНДАР основних заходів, що будуть проводитись райдержадміністрацією та районною радою у  грудні  2019 р.

Психологічна реабілітація учасників АТО

Повідомлення про закриття конкурсу оголошенного управлінням праці та соціального захисту райдержадміністрації

Оголошення результатів конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» - головного спеціаліста відділу з фінансово – економічних питань та бухгалтерського обліку управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації

Результати оголошення  конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» - начальника відділу з фінансово – економічних питань та бухгалтерського обліку.

Управління праці та соціального захисту населення Іллінецької райдержадміністрації   оголошує конкурси на заміщення вакантних посад державної служби категорії «В»: головного среціаліста відділу з фінансово – економічних питань та бухгалтерського обліку.

Управління праці та соціального захисту населення Іллінецької райдержадміністрації   оголошує конкурси на заміщення вакантних посад державної служби категорії «В»: головного спеціаліста з прийняття рішень відділу адресних соціальних допомог та компенсаційних виплат .

ЗВІТ про стратегічну екологічну оцінку Детального плану території будівництва свинокомплексу на території Бабинської сільської ради Іллінецького району Вінницької області за межами с. Бабин (повного циклу, потужністю 1200 свиноматок)».

Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування про стратегічну екологічну оціінку (с.Бабин)

Результати оголошення  конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» - завідувача сектору культури і туризму Іллінецької районної державної адміністрації

Результати оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» - завідувача сектору культури і туризму Іллінецької районної державної адміністрації

Повідомлення про зміни у сфері житлово-комунальних послуг

Безоплатне подання статистичної звітності в електронному вигляді

До уваги розпорядників бюджетних коштів!

Порядок забезпечення дітей з інвалідністю внаслідок ДЦП реабілітаційними заходами

Перелік об'єктів та проектів соціально-економічної сфери та інфраструктури, що планується до будівництва, капремонту, модернізації на період 2019-21 років

План перспективного розвитку району  на 2019-2021 роки

Важлива інформація для громадських організацій Вінниччини

Про опалювальний  період  2018-2019 років

Як отримати статус  дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфлікті

Важливі зміни до Закону України "Про регулювання містобудівної документації"

Про зміни у Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до статті 7 Закону України "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні" щодо встановлення групи інвалідності

Паспорт бюджетних програм управління праці та соціального захисту населення РДА та звіти про їх виконання

Інформація про проведення аудиту доступності для маломобільних груп населення об’єктів житлового, громадського призначення та транспортної інфрастуктури

Інформація по доступності об'єктів фізичного оточення, розташованих на території населених пунктів до потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення Іллінецького району(житловий фонд, заклади освіти, органи влади, соціального захисту,спортивні заклади, транспортна інфраструктура)

Про районний бюджет на 2018 рік

Звіт про районний бюджет за 2017 рік та додатки до нього 

Конфлікт інтересів - треба знати!

Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті на забезпечення постраждалих учасників антитерористичної операції санаторно-курортним лікуванням

Порядок надання щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок санаторно-курортним закладам та закладам відпочинку, здійснення доплат за рахунок власних коштів, виплати грошової компенсації громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Порядок забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян

Іллінецька районна державна адміністрація Вінницької області повідомляє

Пам'ятка щодо першочергових дій у разі виявлення або застосування вибухових пристроїв та виявлення осіб, що можуть виношувати диверсійні та терористичні наміри

Детальна інформація щодо процесу отримання одноразової державної грошової допомоги особами, які отримали тілесні ушкодження під час участі у революції гідності у 2017 році

Про забезпечення дровами паливними в 2017 році

Актуальна інформація для переселенців 

Телефон «гарячої лінії» управління праці  та  соціального  захисту  населення Іллінецької райдержадміністрації  з питань призначення населенню  житлових субсидій - 2-14-85

Державне регулювання цін на основні харчові продукти

Електронні сервіси, розміщені на офіційному веб-порталі державної фіскальної служби  для ознайомлення та отримання інформації з метою використання у своїй діяльності

Контакти особи, відповідальної за координацію роботи з учасниками антитерористичної операції, демобілізованими особами, пораненими учасниками антитерористичної операції, членами сімей загиблих учасників антитерористичної операції

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО ТА ЇХ ОБТЯЖЕНЬ

Закон України "Прозасудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки"

Безкоштовні консультації  підприємств і підприємців та комунальних підприємств з проблем ресуросоенергоефективності

«Гаряча» антикорупційна лінія в облдержадміністрації  

На Вінниччині працюють місцеві центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги

З усіма проблемними питаннями щодо надання статусу учасника бойових дій військовослужбовцям  Сухопутних військ Збройних Сил України-учасникам АТО звертатись до робочої групи 

До уваги громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи!

До уваги суб’єктів господарювання, які проводять діяльність з обігу харчових продуктів

Інформація  про  забезпечення учасників антитерористичної операції санаторно-курортним лікуванням

Електронні адміністративні послуги в Україні

Інформація щодо прав та обов'язків, соціального та правового захисту військовозобов'язаних, призваних на військову службу у зв'язку з мобілізацією, резервістів, а також військовослужбовців, прийнятих на військову службу в добровільному порядку (за контрактом) 

Правові норми національного законодавства, що спрямовані на стимулювання інвестиційної та інноваційної діяльності, розвитку реального сектору економіки

Інформація про місце зберігання матеріалів містобудівної документації  населених пунктів Іллінецького району

Методичні рекомендації з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб

 

 

Lustraition 160 102

banner dersl

podatkova1