Про роботу центру соціальних служб для сім'ї, дітей, молоді та спорту райдержадміністрації

З даного питання сьогодні на оперативній нараді у голови райдержадміністрації із заступниками голови, начальниками управлінь, відділів, секторів, служби райдержадміністрації, керівниками територіальних підрозділів міністерств та відомств України інформувала директор центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді райдержадміністрації Оксана Опалюк.

Оксана вікторівна зазначила, що державна політика стосовно дітей, сім’ї та молоді в Україні зорієнтована на створення сприятливих умов для розвитку особистості, професійних навичок зміцнення потенціалу молоді. На це спрямована практична соціальна робота Іллінецького районного центру соціальних служб для сім'ї , дітей та молоді, який   відповідно до Законів України "Про соціальну роботу з  сім'ями , дітьми та молоддю", "Про соціальні послуги" реалізує державні та галузеві програми соціального становлення й розвитку сімей, дітей та молоді через різноманітні індивідуальні та групові заходи спеціалізованих формувань.

Основними завданнями центру є проведення соціально - профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню в складні життєві обставини сімей, дітей та молоді, здійснення соціального супроводу сімей, дітей та молоді, які перебувають в складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, надання соціальних послуг, сім’ям, дітям та молоді за результатами проведеної оцінки потреб.

Проведення заходів здійснювалися на виконання районної комплексної цільової програми підтримки учасників антитерористичної операції, членів їх сімей та інших верств населення Іллінецького району, які потребують соціального захисту, на 2016-2017роки.

Відповідно до штатного розпису, затвердженого станом на 01 січня 2017 року, чисельність посад працівників Іллінецького ЦСССДМ  становить 13 штатних одиниць. З  05 грудня 2016 року спеціалісти  центру переведені на нові умови оплати праці, на посади, які не належать до посад державних службовців. З 03 січня 2017 року до штату центру введено посаду соціального педагога.

З 14 січня 2016 року до штату районного  ЦСССДМ було введено 8 посад фахівців із соціальної роботи  здійснено заходи щодо організації  роботи у територіальних громадах, облаштовано робочі місця працівників.

З метою збереження чисельності посад фахівців ЦСССДМ відпрацьовано механізм їх фінансування за рахунок коштів субвенцій сільських та міського  бюджетів районним. В кінці 2016 року підписано угоди з 4 сільськими радами та Іллінецькою обєднаною  територіальною громадою на утримання фахівців із соціальної роботи на 2017 рік. Фахівця в Дашівській територіальній громаді було звільнено у зв’язку з непідписанням головою громади договору. Питання надання соціальних послуг в Дашівській громаді  залишається проблемним.

У 2016 році охоплено соціальними послугами 1377 сімей та осіб (у яких виховується 1670 дітей).

З метою завчасного попередження сімейного неблагополуччя протягом 2016 року працівниками  РЦСССДМ  здійснено початкову оцінку потреб дитини та її сім’ї (80- сімей з дітьми, які проживають у територіальних громадах району)

Загальна кількість сімей, що знаходилися протягом звітного періоду  на обліку Іллінецького РЦСССДМ  як такі, що перебувають у складних життєвих обставинах, у 2016 році склала 109 сімей  (в яких дітей – 254). Станом на кінець звітного періоду 2016року на обліку центру перебуває 55 сімей, в яких виховується 134 дитини.

У 2016 році  районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді було забезпечено соціальний супровід 25 сімей  (в яких виховується 57 дітей).

Протягом звітного періоду 13 сімей взято під супровід за рішенням Комісії з питань захисту прав дитини.

За результатами роботи в 2016 році 12 сімей (30 дітей) було знято з соціального супроводу,  11 сімей (26 дітей) у зв’язку з подоланням або мінімізацією складних життєвих обставин,1 сім’я у зв’язку із зміною місця проживання .

Протягом 2016 року послугами РЦСССДМ  охоплено 25 сімей, з яких  57 дітей знаходилися на обліку служб у справах дітей як такі, що перебувають у складних життєвих обставинах за підставою ухилення батьків або осіб, що їх замінюють, від виконання батьківських обов’язків. Даний показник складає 100% від загальної кількості сімей даної категорії. Безпосередньо протягом 2016 року на обліку служби у справах дітей поставлено 27 дітей із 13 сімей, які всі взяті  за рішенням комісії з питань захисту прав дитини під соціальний супровід.                                                        

Протягом 2016 року до РЦСССДМ звернень (повідомлень) щодо фактів здійснення сімейного насильства або реальної загрози його вчинення, від суб’єктів соціальної роботи не надходило.

У районі функціонує  консультаційних пункт у пологовому стаціонарі та жіночій консультації.

У 2016 році  через консультаційний пункт соціальною роботою охоплено  49 клієнтів.

Щодо профілактики раннього соціального сирітства у 2016 році важливим залишається продовження практики надання соціальних послуг вагітним жінкам при фельдшерсько-акушерських пунктах та амбулаторіях загальної практики сімейної медицини за моделлю роботи консультаційного пункту при жіночій консультації.

Протягом 2016 року продовжено роботу, спрямовану на соціальну підтримку осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. У 2016 році соціальними послугами було охоплено 27 осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років..

У 2016 році службою у справах дітей Іллінецькому РЦ СССДМ було передано 11 копій обліково-статистичних карток у зв’язку із досягненням повноліття дитиною-сиротою, дитиною, позбавленою батьківського піклування, з них послугами центру охоплені 11 осіб.

Послугами центру охоплено 11 осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які досягли повноліття у 2016 році (100%).

Протягом 2016 року до районного центру соціальних служб для сім’ї дітей та молоді області з метою створення прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу (далі – ДБСТ) звернень  сімей та  окремих осіб не було.

Підвищення кваліфікації прийомних батьків та батьків-вихователів діючих прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу (відповідно до вимог законодавства навчання проходять 1 раз на 2 роки)

Протягом 2016 року пройшли курс підвищення кваліфікації прийомних батьків при обласному центрі   2 – прийомні сім’ї.

Під соціальним супроводженням протягом 2016 року перебували 5 прийомних сімей, в яких виховувалося 15 прийомних дітей, та 2 ДБСТ, якому перебувало 19 дітей-вихованців.

В районі продовжено впровадження нової форми професійної підтримки прийомних батьків та батьків-вихователів – групи зустрічей прийомних батьків та батьків-вихователів, які протягом 2016 року проводилися 4 рази.

Соціальними послугами працівників Іллінецького РЦ СССДМ протягом 2016 року охоплено 34 сім’ї опікунів та піклувальників, в яких виховується всього 72 дитини, з них під опікою 47 дітей.

Протягом  2016 року соціальною роботою охоплено 156 сімей, в яких існує проблема інвалідності, з них: 152 сімей, в яких виховуються 149 дітей з функціональними обмеженнями та 4 особи від 18 до 35 років, які мають проблеми інвалідності.

За результатами роботи

 - 149  отримали новорічні подарунки до Дня Святого Миколая;

 - 7 перенаправлено до інших суб’єктів соціальної роботи;

 -  22-оформлено соціальні пільги та доплати ;

 -  41 отримали інформацію про здоровий спосіб життя;

 -  36 отримано інформацію  про види соціальних послуг і допомог, що  надаються  суб’єктами соціальної  роботи;

Соціальна робота з особами, які перебували у виправних колоніях, слідчих ізоляторах, поверталися з них, або були засуджені до покарань, не пов’язаних із позбавленням волі

У 2016 році ЦСССДМ соціальні послуги надавалися 37 особам, засудженим до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі (у т.ч. 4 неповнолітнім).

У 2016 році надавалися послуги сім’ям, мобілізованим, учасників антитерористичної операції, демобілізованих, сім’ям загиблих учасників АТО. Здійснено оцінку потреб, складено «соціальний паспорт» на 281 сімей(в них дітей 191).  За результатами проведеної оцінки задоволено потреби: психологічної допомоги  – 46 осіб, юридичної -5, працевлаштування – 3 осіб, організація оздоровлення -9 осіб, налагодження зв’язків з членами родини -4, гуманітарна допомога -168, сприяння у відновлені та оформлені документів -33, направлено до закладів охорони здоров’я-12, направлено до закладів системи соціального захисту- 30.

Протягом 2016 року фахівцями із соціальної роботи здійснювалось обстеження сімей, яким призначена державна соціальна допомога. Фахівцями із соціальної роботи здійснено обстеження 39 сімей (в них 42 дитини). В ході здійснення перевірок  фактів нецільового використання коштів не виявлено.

У 2016 році Іллінецьким РЦ СССДМ  продовжувалась профілактично-просвітницька робота з дітьми та молоддю, спрямована на профілактику наркоманії, тютюнопаління, алкоголізму, ВІЛ/СНІДу, пропаганду здорового способу життя, планування сім’ї та збереження репродуктивного здоров’я, безпеки життєдіяльності тощо. У 2016 році проведено 113 групових заходів. Заходами охоплено 1695 осіб (з них 1245 дітей).

В грудні 2016 року проведено новорічно-різдвяну акцію. Закуплено та роздано 526 новорічних подарунків для пільгових категорій дітей.

Проблемним залишається питання посад фахівців із соціальної роботи у Дашівській об’єднаній територіальній громаді, територіальних громадах, які не  пройшли об’єднання.  Робота з даного напрямку продовжується. Вирішення проблем із даного питання потребує підтримки на рівні району.