Підсумки роботи відділення виконавчої дирекції фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань України у Іллінецькому районі за 2016 рік

Про це на оперативній нараді у голови райдержадміністрації із заступниками голови, начальниками управлінь, відділів, секторів, служби райдержадміністрації, керівниками територіальних підрозділів міністерств та відомств України розповів начальниук відділення виконавчої дирекції фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань України у Іллінецькому районі Вадим Горченко. У нараді також взяв участь головний бухгалтер Управління виконавчої дирекції фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань України у Вінницькій області Ярослав Тарковський.

Вадим Григорович, зокрема, зазначив, що запровадження загальнообов’язкового державного соціального страхування стало одним із визначних елементів соціальних реформ в Україні .

Відповідно до  Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України» з   1 квітня 2001 року розпочало роботу відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у Іллінецькому районі .

Основними напрямами діяльності Фонду є :

проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози здоров’ю застрахованих, викликаних умовами праці; сприяння створенню умов для відновлення здоров я та працездатності потерпілих на виробництві від нещасних випадків; відшкодування шкоди , пов’язаної з втратою застрахованими особами заробітної плати або відповідної її частини під час виконання трудових обов’язків, надання їм соціальних послуг у зв’язку з ушкодженням здоров’я, а також у разі смерті, здійснення страхових виплат непрацездатним членам їх сімей.

За 2016 рік по відділенню виконавчої дирекції Фонду соціального страхування у Іллінецькому районі  за оперативними даними зареєстровано 4 нещасних випадки , з них:

- 3 випадки  ( 2 легких і 1 випадок важкий)

- 1 випадок  не пов'язаний з виробництвом

Основними причинами нещасних випадків є: незадовільний стан трудової і виробничої дисципліни, не якісне розроблення  інструкцій з охорони праці  та  невиконання вимог інструкцій, незадовільний технічний засобів виробництва, порушення вимог безпеки під час експлуатації, машин, порушення технологічних процесів  тощо

Нещасні випадки розподіляються:

За видом подій:

1випадок -  наїзд транспортного засобу (33,3%)

2 випадки – падіння потерпілого (66,7%).

В розрізі галузей рівень виробничого травматизму спостерігається в  АПК -  1 випадок , 1 випадок  в  переробній галузі  та 1 випадок   галузі енергетики.

В порівнянні з аналогічним періодом 2015 року загальна кількість травмованих на виробництві  залишилась не змінною Але слід відзначити,  що    випадки зі смертельними наслідками у звітному році відсутні. Профзахворювання відсутні .

В основному по району порівнюючи із  попереднім 2015роком спостерігається  зниження  росту виробничого травматизму

За 2016 рік  страховий експерт з охорони праці відділення ВД Фонду у Іллінецькому районі надавались  консультації страхувальникам з питань охорони праці та загальнообов’язкового державного соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та профзахворювань.  Здійснено  публікації в районних газетах по висвітленню стану виробничого травматизму та профілактичної роботи з питань охорони праці на підприємствах району

Спеціалістами розповсюджено 49 примірники нормативних актів, підручників, журналів та іншої спеціальної літератури, плакатів, пам’яток на підприємствах страхувальників.

Важливою проблемою, що перешкоджає забезпеченню ефективної роботи є те, що роботодавець не несе відповідальності за порушення законодавства з охорони праці, тому він не зацікавлений в покращенні умов праці робітників.  

Станом на 01.01.2017 року щомісячні страхові виплати проводяться 227 особам, в тому числі  207 потерпілим та 20 особам, які мають право на страхову виплату в зв’язку із смертю потерпілого.  В тому числі 36 особам які переміщені з тимчасово окупованої території (Луганської та Донецької областей). Із загальної кількості осіб, що отримують виплати в зв’язку із стійкою втратою працездатності (207 чол.), 163 чол. (78,7%) потерпіли внаслідок нещасного випадку на виробництві, 44 чол. ( 21,3%) – внаслідок професійного захворювання. В тому числі по Іллінецькому району -  116 осіб   , 

Із загальної кількості потерпілих на обліку перебуває 150  інвалідів, в тому числі 9  інвалідів І групи (6,0%), 32 інвалідів ІІ групи (21,3%), 109  інвалідів ІІІ групи (72,7%).  Крім того, 57 особам визначено лише відсотки (без групи інвалідності).

В тому числі по Іллінецькому району - 3 інваліди І групи (3,5%) ,19 інвалід ІІ групи (17,4%), 57 інваліди ІІІ групи (51,3%), 32 осіб без групи інвалідності ( 27,8%), 12 осіб, які мають право на страхову виплату в зв’язку із смертю потерпілого. По Оратівському району - 6 інваліди І групи (5,8%), 13  інвалід ІІ групи (13,5%), 52  інваліди  ІІІ групи (56,7%), 25 осіб без групи інвалідності (24,0%) та 8 осіб, які мають право на страхову виплату в зв’язку із смертю потерпілого.

Всього протягом 2016 року відділенням виконавчої дирекції ФССНВ у Іллінецькому районі  виплачено на відшкодування шкоди, заподіяної працівникові внаслідок ушкодження його здоров’я або смерті (КЕКВ2730,3) 2996522,00 грн., на медичну, професійну та соціальну реабілітацію потерпілих (КЕКВ 2740) – 180292,40 грн.

В структурі страхових виплат на відшкодування шкоди найбільшу питому вагу мають щомісячна грошова сума в разі часткової чи повної втрати працездатності, що компенсує відповідну частину втраченого заробітку потерпілого – 84,6 % від загальної суми виплат, щомісячні страхові виплати особам, які мають на це право в разі втрати годувальника – 8,2 % ,одноразова допомога в разі смерті потерпілого – 5,5% Меншу питому вагу допомога у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю до відновлення працездатності або встановлення інвалідності – 1,3%, витрати на поховання потерпілого -0,17% одноразова допомога потерпілому в разі стійкої втрати професійної працездатності – 0,07%,

Середня щомісячна страхова виплата, що компенсує частину втраченого заробітку потерпілого за 2016 рік склала 1020,93 грн., середня щомісячна виплата особам, які мають на це право в зв’язку із втратою годувальника за 2016 рік склала 1032,82 грн. Перерахунок  щомісячної страхової виплати з 1 березня 2016 не проводився .

У 2016 році було виплачено 1 одноразову допомогу в зв’язку із встановленням стійкої втрати професійної працездатності потерпілому на загальну суму 2272,32 грн.

Кількість утриманців, які отримують щомісячну страхову виплату в зв’язку зі смертю годувальника станом на 01.01.2017 року склала 20 особи  сума виплат – 247877,32 грн. ,

У 2016 році відділенням виконавчої дирекції ФССНВ України у Іллінецькому районі проводилася робота із забезпечення потерпілих медико-соціальними послугами.              

Продовжувалося забезпечення інвалідів трудового каліцтва безкоштовними путівками для санаторно-курортного лікування за кошти Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України. У 2016 році оздоровлено 7 інвалідів  

 З урахуванням терміну забезпечення інвалідів путівками (інваліди І групи щорічно, інваліди ІІ групи раз на два роки, а інваліди ІІІ групи – раз на три роки) потреба у санаторно-курортному лікуванні інвалідів трудового каліцтва  що потребували  такого лікування  була задоволена у повному обсязі.

Також у 2016 році продовжено забезпечення інвалідів технічними засобами реабілітації. Протягом року протезно-ортопедичні вироби отримали 23 інвалідів. Вартість виробив склала 51682,71грн. Усі інваліди, які потребують протезування, отримали технічні засоби реабілітації у встановлені терміни, і потреба у забезпеченні ТЗР  у 2016 році задовольнялася у повному обсязі.

Забезпечено медикаментами, лікарськими засобами та виробами медичного призначення відповідно до висновку МСЕК 2  потерпілих .

Здійснено виплати  на необхідні догляди інвалідам. Ці виплати залежать від розміру мінімальної заробітної плати . 3 інваліди , які потребували спеціального медичного догляду, та  отримали в сумі 36620,11  грн. виплат, 3 інвалідів, які потребували постійного стороннього догляду – 20097,12грн. виплат, і 10 інвалідів, які потребували побутового обслуговування – 42656,34 грн. виплат . 

Відповідно до діючого законодавства інвалідам, які отримали автомобілі за кошти Фонду, а також інвалідам, які мають право на отримання автомобіля, проводилась виплата на бензин, ремонт, технічне обслуговування та на транспортне обслуговування. 23  інвалідам було виплачено 5503,84грн. У 2016 році розмір компенсації на бензин,ремонт та технічне обслуговування автомобілів становив 22% від прожиткового мінімуму для осіб,що втратили працездатність, компенсація на транспортне обслуговування відповідно 29% .

Крім того, у 2016 році придбано за кошти Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України  коляску для 1 інваліда трудового каліцтва  на  суму 13729,00 грн.

Загальна сума витрат на відшкодування шкоди потерпілим та надання медико-соціальних послуг по Вінницькій області з урахуванням централізованих закупівель, здійснених виконавчою дирекцією, у 2015 році склала 180292,40 грн.