Про роботу Державної казначейської служби в Іллінецькому районі Вінницької області за І квартал 2017 року

З даного питання проінформувала присутніх на оперативній нараді у голови райдержадміністрації із заступниками голови,начальниками управлінь, відділів, секторів, служби райдержадміністрації, керівниками територіальних підрозділів міністерств та відомств України начальник управління Державної казначейської служби в Іллінецькому районі Наталія Ямкова.

 

Відповідно до Закону України “Про добровільне об’єднання територіальних громад”  та Закону України “Про державний бюджет України на 2017 рік” з 01 січня 2017 року зведений бюджет району включає :

-  бюджет Іллінецького району;

-  бюджет ОТГ м. Іллінці;

-  бюджет ОТГ смт. Дашів

Управлінням казначейства у I кварталі було проведено закриття рахунків сільських бюджетів, які увійшли в склад об’єднаних територіальних громад, та відкриття рахунків за відповідними кодами класифікації доходів бюджетам ОТГ, а також - перенесення залишків коштів, які склались на 01 січня 2017 року на рахунках місцевих бюджетів, на нові рахунки бюджетів ОТГ.

У зв’язку з переходом бюджетів ОТГ на прямі бюджетні відносини з Державним бюджетом, також відкрито рахунки для обліку коштів міжбюджетних трансфертів (освітньої та медичної субвенцій, базової дотації, додаткової дотації, реверсної дотації ). На балансі Управління казначейства станом на 01.04.2017 року в цілому по району відкрито 920 рахунків для щоденного акумулювання коштів загального та спеціального фондів місцевих бюджетів.

Станом на звітну дату Управління казначейства обслуговує 39 клієнтів місцевих бюджетів та 9 клієнтів державного бюджету, яким відкрито відповідно 372 та 45 рахунків для здійснення касових видатків.

Протягом 1 кварталу 2017р. до державного  бюджету Іллінецького району (без урахування міжбюджетних трансфертів та власних надходжень бюджетних установ) надійшло  24 354 тис. грн., що в  порівнянні з відповідним періодом минулого року більше на 12 984 тис. грн. (або  у 2 рази), в  т.ч. до ЗФ - 23 999 тис. грн., до СФ – 355 тис. грн.,

Основним джерелом наповнення державного бюджету  Іллінецького району є податок на додану вартість, основними платниками якого є ДП Іллінецьке лісове господарство, Дашів лісомисливське господарство, селянське господарство «Агро – 1»,).

Податку на додану вартість у 1 кварталі 2017 року сплачено у 3,5 рази більше, ніж за відповідний період минулого року.

Протягом 1 кварталу 2017р. до зведеного бюджету Іллінецького району (без урахування міжбюджетних трансфертів) надійшло 25 993 тис.грн., що на 55,3 відсотки більше, ніж за аналогічний період 2016 року.

До загального фонду надійшло 24 193 тис.грн., що на 60,7 % вище показника 2016 року. До спеціального фонду надійшло 1 800 тис.грн.,  що на 7 відсотків більше, ніж за відповідний період минулого року.

Основним джерелом наповнення загального фонду  місцевих бюджетів є ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ (який становить в структурі надходжень 51,4 % по бюджету Іллінецького району,  60,9 % по бюджету ОТГ м. Іллінці, 48 % по бюджету ОТГ смт. Дашів).

Найбільшими платниками в Іллінецькому районі податку на доходи фізичних осіб  є ТОВ Люстдорф, Гайсинське лінійне виробниче управління магістральних газопроводів, відділ освіти Іллінецької РДА, «Сорочанський мірошник», Іллінецька ЦРЛ,  Вінницяобленерго.

Іншими бюджетоутворюючими податками місцевих бюджетів району  є ЄДИНИЙ ПОДАТОК,  ПОДАТОК НА МАЙНО.

Відповідно до бюджетного кодексу України у 2017 році розподіл ПДФО згідно нормативів відрахувань У ПОРІВНЯННІ З МИНУЛИМ РОКОМ НЕ ЗМІНИВСЯ І  становить:

60 %  В РАЙОННИЙ БЮДЖЕТ ТА БЮДЖЕТ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

25 %  ДО ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ

15 %  ДО ОБЛАСНОГО БЮДЖЕТУ

Змінився розподіл Єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75відсотків, який у 2017 році акумулюється:

86 % до бюджету ОТГта сільських бюджетів, які не увійшли в склад ОТГ;14 % до державного бюджету,тоді як у 2016 році  100 % цього податку надходило до міського, селищного та сільських бюджетів.

За звітний період до зведеного бюджету Іллінецького району надійшло міжбюджетних трансфертів з державного бюджету на загальну суму 60 115 733 грн.

В тому числі:

освітньої субвенції     -   13 296 100 грн.;

медичної субвенції     - 7 222 900 грн.;

субвенцій на виконання програм соціального захисту населення     -     33 373 133 грн.

базової дотації              - 1 515 900 грн., яку отримують ОТГ смт. Дашів та бюджет Іллінецького району.

додаткової дотації       4 707 700 грн. 

У 2016  додаткової  та базової дотацій району не було.

Управлінням казначейства за звітний період здійснено повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету податків, зборів (обов'язкових платежів) та інших доходів бюджетів за поданням органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, в кількості 66 висновків на суму 375 771 грн.

По зведеному бюджету Іллінецького району проведено  касових  видатків на  суму  89 799, 9 тис. грн., в тому числі по загальному фонду 85 063, 6 тис.грн, по спецфонду 4 736, 3 тис. грн.,  що в цілому на 35 відсотків більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Управлінням казначейства при здійсненні своїх повноважень   здійснено 3 попередження розпорядникам бюджетних коштів про неналежне виконання бюджетного законодавства. Причиною попереджень є порушення Порядку відкриття та закриття рахунків в національній валюті в органах ДКСУ, затвердженого наказом МФУ від 22.06.2012 № 758. 

Одним з пріоритетних напрямків роботи казначейства на 2017 рік є впровадження системи дистанційного обслуговування клієнтів «Клієнт казначейства – Казначейство».

 Метою реалізації системи є спрощення та оптимізація взаємодії розпорядників та одержувачів бюджетних коштів в процесі обслуговування в органах казначейства.

 У зв’язку із запровадженням СДО Міністерством фінансів України  внесено зміни до наказів:

- від 02.03.2012 № 309 “Про затвердження Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України”

-        від 23.08.2012 №938 “Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів”

-      від 24.12.2012 №1407 “Про затвердження Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами”,якими передбачено здійснення реєстраціїбюджетних зобов'язання та проведення  платіжних доручень в електронному вигляді з застосуванням електронного цифрового підпису.

Управлінням казначейства розпочато роботу по підключенню клієнтів до системи СДО у квітні 2015 року.

На сьогоднішній день укладено 27 договорів СДО, що становить 54 відсотки від загальної кількості установ).

Отримують виписки 9 клієнтів:

Відділ освіти Іллінецької райдержадмінстрації

Іллінецький державний аграрний коледж

Іллінецька районна державна лікарня ветеринарної медицини

Дашівська селищна рада

Іллінецька районна рада

Сектор культури і туризму Іллінецької     райдержадмінстрації

Слободищенська сільська раа

Тягунська сільська рада

Бабинська сільська рада

Повноцінно обслуговується в системі ( отримує виписки, проводить зобов’язання та платежі) Іллінецький державний аграрний коледж.