Як захистити свої права споживачів комунальних послуг

Картинки по запросу захист прав споживачів жкгУ Законі України "Про житлово-комунальні послуги" визначено, що житлово-комунальні послуги - результат господарської діяльності, яка спрямована на забезпечення умов проживання та перебування осіб у жилих і нежилих приміщеннях, будинках і спорудах, комплексах будинків і споруд відповідно до нормативів, норм, стандартів, порядків і правил. Виконавець - суб'єкт господарювання, предметом діяльності якого є надання житлово-комунальної послуги споживачу відповідно до умов договору.

Відносини між учасниками договору у сфері житлово-комунальних послуг здійснюються виключно на договірних засадах. Тому для того, щоб розуміти як діяти у випадку порушення Ваших прав споживача житлово-комунальних послуг, в першу чергу необхідно узгодити договірні відносини з виконавцем послуги і конкретизувати, які послуги зобов’язаний надавати ЖЕК чи інший виконавець, їх періодичність, кількість, якість, форму та порядок оплати. Відповідно до ст. 18 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» у разі порушення виконавцем умов договору споживач викликає представника виконавця для складання та підписання акта-претензії, в якому зазначаються претензії щодо кількісних показників послуг, їх періодичності, якості послуг, строків виконання, видів та показників порушень тощо. Викликати представника виконавця можливо по телефону, який вказано у договорі чи підійти особисто до відповідальної особи підприємства. Представник виконавця повинен з’явитися на виклик споживача не пізніше строку визначеного договором. Акт-претензія складається споживачем та представником виконавця і скріплюється їх підписами. У разі неприбуття представника виконавця у визначений договором строк або необґрунтованої відмови від підписання акт-претензія вважається дійсним, якщо його підписали не менш як два споживачі. Акт-претензія подається виконавцю, який протягом трьох робочих днів вирішує питання про перерахунок платежу або видає споживачу обґрунтовану письмову відмову в задоволені його претензії. Обов’язково отримайте відповідь на Вашу претензію! Щодо неякісного надання послуги споживач може звернутися до виконавця письмово чи по телефону. Якщо звернення та акти-претензії не допомогли вирішити проблему споживача – можна звертатися до місцевої влади. Згідно ст. 7 Закону України "Про житлово-комунальні послуги" та ст. 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" забезпечення населення житлово-комунальними послугами необхідного рівня та якості, управління об’єктами у сфері житлово-комунальних послуг, належного їх утримання та ефективної експлуатації, здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо захисту прав споживачів у сфері житлово-комунальних послуг віднесено до повноважень органів місцевого самоврядування. Потрібно визначитись, в яку структуру необхідно подавати скаргу, стосується це договірних відносин, цивільних чи рішень місцевої влади. До скарги додаються акти-претензії, відповіді на заяви до виконавця послуги, інші документи. Також Ви маєте право звертатися по допомогу до державних структур: Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг; Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області. Якщо виникають спірні питання і вирішити їх в досудовому розгляді неможливо, крайній захід боротьби – суд. В суд потрібно йти з усіма зібраними документами. Інформацію отримано з: http://www.gaysin-rda.gov.ua/component/content/article/2-2013-02-28-13-20-27/5698-2017-11-27-19-07-22.html © www.gaysin-rda.gov.ua